title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Cơ cấu tổ chức | qtc.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu: Gồm 01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng

05 phòng ban chức năng:
+ Phòng Tổ chức hành chính
+ Phòng Đào tạo,
+ Phòng công tác học sinh
+ Phòng Tài vụ
+ Phòng Quản trị

06 Bộ Môn:
+Bộ môn cơ bản (Văn hoá, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất)
+ Bộ môn Tin học,
+ Bộ môn Ngoại ngữ,
+ Bộ môn Kinh tế
+ Bộ môn Điện - Điện tử
+Bộ môn nghiệp vụ ( Chế biến ăn uống và thư ký văn phòng)

Các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường, gồm:
+ Chi bộ cơ sở Đảng trực thuộc Quận Uỷ Long Biên
+ Công đoàn trường trực thuộc Công đoàn Giáo dục Hà Nội
+ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung cấp KT-KT Quang Trung trực thuộc Quận Đoàn Long Biên

  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao