title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Cộng tác viên | qtc.edu.vn

Cộng tác viên

Lớp đào tạo Cộng tác viên
Lớp đào tạo Cộng tác viên  (28/04/2016)

Lớp học đào tạo "cộng tác viên" sinh trắc học dấu vân tay đầu tiên của trường Trung tâm Huấn luyện và đào tạo phát triển tài năng - Trường Trung cấp Quang Trung.

  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao