title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Hoạt động đào tạo | qtc.edu.vn
Thời Khóa Biểu tuần 41 (30/05/2016)

Thời khóa biểu tuần 41 từ ngày 30/5/2016 đến 5/6/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

Thời Khóa Biểu tuần 40 (24/05/2016)

Thời khóa biểu tuần 40 từ ngày 23/5/2016 đến 29/5/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

Thời Khóa Biểu tuần 39 (16/05/2016)

Thời khóa biểu tuần 39 từ ngày 16/5/2016 đến 22/5/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

Thời Khóa Biểu tuần 38 (09/05/2016)

Thời khóa biểu tuần 38 từ ngày 9/5/2016 đến 15/5/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

Thời Khóa Biểu Tuần 37 (03/05/2016)

Thời Khóa Biểu Tuần 37 của Trường Trung Cấp Quang Trung.Từ ngày 3/5/2016 đến 8/5/2016

Thời Khóa Biểu Tuần 35 (18/04/2016)

Thời Khóa Biểu Tuần 34 của Trường Trung Cấp Quang Trung.Từ ngày 18/4/2016 đến 23/4/2016

Thời Khóa Biểu Tuần 34 (09/04/2016)

Thời Khóa Biểu Tuần 34 của Trường Trung Cấp Quang Trung.Từ ngày 12/4/2016 đến 17/4/2016

Thời Khóa Biểu Tuần 33 (04/04/2016)

Thời Khóa Biểu Tuần 33 của Trường Trung Cấp Quang Trung

Thời khoá biểu tuần 6 (9/9/2013 - 15/9/2013) (07/09/2013)

Thời khoá biểu tuần 6 (9/9/2013 - 15/9/2013)

Thời khóa biểu tuần 4 (từ ngày 26/8 đến 1/9/2013) (24/08/2013)

Thời khóa biểu tuần 4 (từ ngày 26/8 đến 1/9/2013)

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao