title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Bảo vệ môi trường và an toàn lao động | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Bảo vệ môi trường và an toàn lao động

                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Tên học phần : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ IV
5. Thời gian : Số tiết / tuần : 10 tiết, tổng số  4,5 tuần.
6. Mục đích của môn học:
* Kiến thức : Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và công tác vệ sinh an toàn trong phạm vi nghề nghiệp.
* Kỹ năng: Kết thúc môn học, học sinh thực hiện đúng những nguyên tắc bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn noi chung và trong hoạt động du lịch - khách sạn nói riêng.
* Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc,có tác phong làm việc gọn gàng, vệ sinh và có tinh thần tự giác bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường trong công cộng.
7. Điều kiện tiên quyết:
Có đủ diều kiện về sức khoẻ và trình độ học vấn theo đúng quy định (tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương)
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về môi trường

Chương II: Bảo vệ môi trường.

Chương III: Vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động

3


4

7

10


19

1

3


15

26

Ôn tập kết thúc học phần

1

1

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45


10. Phương pháp dạy và học :
Giáo viên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết minh, phát vấn, nêu tình huống, thị phạm..
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành.
11. Đánh giá kết thúc môn học:
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương  bằng hình thức kiểm tra viết ( diểm hệ số 2)
Kiểm tra hết môn theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về môi trường.

* Mục đích của chương:

Trình bày vai trò của môi trường trong phát triển bền vững nói chung và trong du lịch nói riêng.

* Nội dung của chương:

Môi trường và môi trường trong du lịch

Môi trường

Môi trường trong du lịch

Môi trường với phát triển bền vững.

Phát triển du lịch bền vững

Vai trò của môi trường với phát triển du lịch bền vững

Những vấn đề về môi trường tác động đến phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Một số ảnh hưởng chủ yếu của tình trạng môi trường đến phát triển bền vững.

Các tác động chủ yếu của hoạt động du lịch đến môi trường.

Chương II: Bảo vệ môi trường.

* Mục đích của chương:

Giới thiệu một số nguyên tắc và các biện pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch khách sạn.

* Nội dung của chương:

Tổng quan về bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch - khách sạn.

Vai trò của công tác bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch - khách sạn.

Những tác động về môi trường của khách sạn và cơ sở kinh doanh du lịch.

Một số nguyên tắc và các biện pháp quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường trong khách sạn và các cơ sở kinh doanh du lịch.

Nguyên tắc cơ bản về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường trong các khách sạn và cơ sở kinh doanh du lịch.

Quản lý năng lượng

Quản lý nước thải

Quản lý rác thải

Kiểm tra hệ số 2

Chương III: Vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động

* Mục đích của chương:

Trình bày tầm quan trọng và các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao dộng

* Nội dung của chương:

Vệ sinh thực phẩm:

Tầm quan trọng của việc bảo đảm vệ sinh thực phẩm.

Nguyên nhân gây ngộ thực phẩm.

Thu dọn xử lý rác thải

Tầm quan trọng của công tác thu dọn và xử lý rác thải

Phân loại rác thải

Biện pháp thu dọn rác thải.

An toàn lao động

Các loại tai nạn thường xảy ra

Nguyên nhân xảy ra tai nạn

Biện pháp đề phòng tai nạn

Biện pháp xử lý sơ cứu ban đầu

3

4

7

10

19

1

3

15

26

Ôn tập kết thúc học phần

1

1

Tổng cộng

15

29

1

45

13. . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.

14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp

15. Tài liệu tham khảo:
- Nghề bán hàng, TS Trịnh Xuân Dũng, NXB Thống kê , Hà Nội 2005
- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, TS Thái Trí Dũng,NXB Thồng kê, TP HCM 2003

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao