title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Cài đặt và bảo trì máy tính | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Cài đặt và bảo trì máy tính

                                                                     CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                       HỌC PHẦN CÀI ĐẶT VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
1.Tên học phần: Cài đặt và bảo trì máy tính
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 105
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 10.5 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức
-Hiểu rõ các chủng loại và tính năng của các linh kiện cấu thành máy vi tính (PC) đang được sử dụng phổ biến trên thị trường
-Hiểu quy trình cài đặt máy tính
-Hiểu quy trình và các kỹ thuật bảo dưỡng máy vi tính cơ bản
6.2.Kỹ năng
-Lắp ráp được máy vi tính từ các linh kiện rời
-Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu
-Biết kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị
-Cài đặt được một số hệ điều hành vào PC
-Cài đặt được hầu hết các phần mềm ứng dụng phổ biến
-Cài đặt font chữ và bộ gõ tiếng Việt
-Cài đặt được Driver (trình điều khiển thiết bị) của các thiết bị chuẩn và mở rộng dùng cho PC
-Bảo dưỡng được máy vi tính cơ bản
-Rèn kỹ năng thao tác trên phần cứng máy vi tính
6.3.Thái độ
-Rèn đức tính cẩn thận, chính xác, khoa học
-Tác phong làm việc khoa học, chính xác
7.Điều kiện tiên quyết:
-Học sinh cần có hiểu biết về cấu trúc máy tính
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Cài đặt phần cứng

2

Chuẩn bị

1

1

2

3

Lắp bộ nhớ RAM

1

1

4

Lắp bộ vi xử lý CPU

1

1

5

Lắp Mainboard

3

3

6

Lắp các card mở rộng

1

1

7

Lắp ổ đĩa cứng

3

3

8

Lắp ổ đĩa mềm

2

2

9

Lắp đầu đọc CD-ROM/DVD

2

2

10

Lắp hoàn chỉnh máy vi tính

3

3

11

Thiết lập cấu hình CMOS bằng CMOS setup

1

3

1

5

12

Phần 2: Cài đặt phần mềm

13

Phân vùng, định dạng đĩa cứng và cài đặt hệ điều hành MS-DOS

2

7

9

14

Cài đặt hệ điều hành Windows

2

7

9

15

Cài đặt các tiện ích NC, NU

1

2

3

16

Cài đặt font chữ và bộ gõ tiếng Việt trên Windows

1

1

17

Cài đặt chương trình MS-Office

1

5

6

18

Cài đặt chương trình phần mềm ứng dụng khác: Corel draw, AutoCAD, Photoshop…

1

8

9

19

Cài đặt chương trình điều khiển

1

7

8

20

Một số chương trình test máy vi tính

3

3

21

Phần 3: Bảo trì máy tính

22

Đại cương về bảo trì máy vi tính

1

2

3

23

Sao lưu dữ liệu

1

5

6

24

Virus máy tính

1

4

5

25

Sửa lỗi dữ liệu và phần mềm

1

7

8

26

Tối ưu hoá khả năng làm việc của thiết bị

1

8

1

10

27

Ôn tập

2

2

28

Cộng

15

88

2

105

29

Thi hết học phần

2

2

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/ kiểm tra

Tổng

15

88

2

105


10.Phương pháp dạy và học:
-Giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành trên thiết bị
-Học tập: Học lý thuyết, thực hành trên thiết bị
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 02 bài kiểm tra hệ số 1, 02 bài kiểm tra hệ số 2
-Hình thức thi hết học phần: thực hành
-Học sinh không được nghỉ quá 21 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Cài đặt phần cứng

2

Chuẩn bị

1

1

2

1. Mục đích: Nêu các bước chuẩn bị trước khi lắp PC

2. Nội dung của chương:

Các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết.

Vệ sinh, an toàn khi lắp ráp máy vi tính.

Danh mục LK và cách lựa chọn các LK để lắp PC theo yêu cầu.

3

Lắp bộ nhớ RAM

1

1

1. Mục đích: Hướng dẫn cách lắp Ram

2. Nội dung của chương:

Các loại bộ nhớ trong PC

Các loại RAM đang được sử dụng trong PC(chuẩn công nghệ)

Các loại khe cắm RAM trên Mainboard

Bảng sơ đồ phân bố dung lượng RAM trên các khe cắm

Hiển thị/hiệu chỉnh tốc độ RAM bằng CMOS Setup

4

Lắp bộ vi xử lý CPU

1

1

1. Mục đích: Hướng dẫn cách lắp CPU

2. Nội dung của chương:

Phân loại các bộ vi xử lý theo nhà sản xuất

Các chuẩn để cắm chíp CPU(Socket 7, Socket 370, Slot 1, Socket A, Slot A…)

Khả năng tương thích giữa CPU và Mainboard

Xác định vị trí của CPU trên đế cắm của Mainboard

Tốc độ CPU = Tốc độ Bus trên Mainboard x Hệ số Ration

Các nguồn điện áp cung cấp cho CPU

5

Lắp Mainboard

3

3

1. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác lắp Mainboard

2. Nội dung của chương:

Cấu tạo, chức năng, phân loại Mainboard

Các thành phần trên Mainboard

Sơ đồ chân cắm nguồn và chuẩn nguồn cấp cho Mainboard

Sơ đồ chân cắm các đèn LED tín hiệu

Vị trí đắt Mainboard trong các loại thùng máy

Các thành phần cần có tối thiểu để máy tính khởi động

Sơ đồ Jumper/Switch đặt cấu hình cho CPU và RAM

6

Lắp các card mở rộng

1

1

1. Mục đích: Hướng dẫn cách lắp các card mở rộng cho PC

2. Nội dung của chương:

Chức năng, vai trò và ưu nhược điểm của Card mở rộng

Các loại Card mở rộng trong máy vi tính

Phân loại Card mở rộng theo chuẩn khe cắm (ISA,PCI,AGP)

Nhận dạng các loại khe cắm card mở rộng trên Mainboard

7

Lắp ổ đĩa cứng

3

3

1. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác lắp ổ đĩa cứng

2. Nội dung của chương:

Các loại đĩa cứng theo chuẩn giao tiếp(IDE, SCSI, SATA)

Các thông số của đĩa cứng(Sector, Cylinder, Header, Size)

Sơ đồ chân cắm dây tín hiệu và dây nguồn của các loại ổ cứng

Sơ đồ Jumper xác định trạng thái ổ cứng(Master/Slave)

Các cổng IDE trên Mainboard(Primary, Secondary)

Nhận dạng ổ cứng bằng CMOS Setup (mode, thông số, trạng thái.

Lắp hai ổ cứng trên cùng một máy tính: chung/riêng Cable

8

Lắp ổ đĩa mềm

2

2

1. Mục đích: Hướng dẫn cách lắp ổ đĩa mềm

2. Nội dung của chương:

Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của ổ đĩa mềm

Phaâ loại ổ đĩa mềm theo kích thước và dung lượng

Sơ đồ chân cắm dây tín hiệu và dây nguồn của các ổ đĩa mềm

Cổng FDC trên Mainboard

Khai báo ổ đĩa mềm trong CMOS Setup: loại, dung lượng, mode cổng FDC

Các tín hiệu thông báo khi lắp sai

Điã mềm khởi động và trình tự khởi động bằng đĩa mềm

9

Lắp đầu đọc CD-ROM/DVD

2

2

1. Mc đích: Hướng dẫn lắp lắp ổ đĩa CD ROM

2. Nội dung của chương:

Cấu tạo và các thông số kỹ thuật của ổ đĩa CD-ROM

Sơ đồ chân cắm dây tín hiệu và dây nguồn đầu đọc CD-ROM

Sơ đồ Jumper xác định trạng thái ổ CD-ROM(Master/Slave)

Các loại đĩa dùng trên đầu đọc CD-ROM

Khởi động máy tính từ đĩa CD-ROM

Chương trình quản lý các thiết bị lưu trữ MSCDEX.EXE

Các chương trình điều khiển ổ đĩa CD-ROM

Khai báo ổ CD-ROM trong môi trường DOS

Nối Cable tín hiệu âm thanh với Sound Card

Lưu ý khi lắp đặt ổ ĐV/ CD-RW

10

Lắp hoàn chỉnh máy vi tính

3

3

1. Mc đích: Hướng dẫn các thao tác để lắp hoàn chỉnh PC

2. Nội dung của chương:

Cấu hình của một máy vi tính cơ bản

Trình tự lắp ráp các linh kiện

Các sự cố có thể xảy ra và cách tìm lỗi, khắc phục

Quá trình khởi động máy vi tính

Các tiêu chuẩn đánh giá máy vi tính, các linh kiện hoạt động tốt

11

Thiết lập cấu hình CMOS bằng CMOS setup

1

3

1

5

1. Mc đích: Hướng dẫn cách thiết lập CMSO setup

2. Nội dung của chương:

Nội dung chương trình CMOS Setup (tuỳ theo kiểu BIOS)