title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

                                             CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Tên học phần : DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ I
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 10 tiết, tổng số   5 tuần.
6. Mục đích của môn học:
 - Cung cấp kiến thức cỏ bản về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm
 - Hiểu rõ về các loại khẩu phần ăn cho các đối tượng lao động
 - Nắm vững các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành ăn uống.
  Sau khi học xong học sinh cần:
* Về kiến thức:
- Xác định được thành phần của các nhóm chất dinh dưỡng có trong thực phẩm
* Về kỹ năng:
-Xây dựng được chế đọ khẩu phần cho từng loại đối tượng lao động
* Về thái độ
- Rèn luyện thói quen giữ gìn vệ sinh trong quá trình làm việc.
7. Điều kiện tiên quyết:
-Là môn học cơ sở hỗ trợ cho các môn chuyên ngành
- Được học trước các môn chuyên ngành
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu

0,5

0,5

2

Chương I. : Quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn

4,5

4,5

3

Chương II : Chức năng dinh dưỡng của ba chất sinh nhiệt

2

3

5

4

Chương III: Chức năng dinh dưỡng của ba chất không sinh nhiệt

2

3

5

Chương IV : Khẩu phần ăn hợp lý

4

20

1

25

Chương V : Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

2

Ôn tập

3

3

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45


10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết minh,phat vấn, nêu tình huống, thị phạm..
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành.
11. Đánh giá kết thúc môn học:
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương  bằng hình thức kiểm tra viết (điểm hệ số 2)
Kiểm tra hết môn theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu

0,5

0,5

2

Chương I. : Quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn

Mục đích của chương

Hiểu được khái niệm về tiêu hoá, hấp thụ thức ăn,các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá

Trình bày được các giai đoạn của quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn.

Nội dung của chương :

I. Ý nghĩa của sự hấp thụ và tiêu hoá thức ăn

II. Quá trình tiêu hoá thức ăn

III. Quá trình hấp thụ thức ăn

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hoá và hấp thụ thức ăn

4,5

4,5

3

Chương II : Chức năng dinh dưỡng của ba chất sinh nhiệt

Mục đích của chương

Hiểu rõ khái niệm, nguồn gốc,tích chất và cách bảo vệ ba chất sinh nhiệt lượng.

Hiểu được nhu cầu của con người về các chất sinh nhiệt

Vận dụng được vàp quá trình chế biến.

Nội dung của chương :

I. Chức năng dinh dưỡng của chất đạm

( Protein)

II. Chức năng dinh dưỡng của chất béo

( lipit)

III. Chức năng dinh dưỡng của chất đường bột ( gluxit)

2

3

5

4

Chương III: Chức năng dinh dưỡng của ba chất không sinh nhiệt

Mục đích của chương

Hiểu rõ khái niệm, nguồn gốc,tính chất và cách bảo vệ ba chất không sinh nhiệt lượng

Biết được các tiêu chuẩn vệ sinh nguồn nước trong ăn uống.

Vận dụng được vào quá trình chế biến

Nội dung của chương:

I. Vitamin

II. Chất khoáng.

III. Nước.

2

3

5

Chương IV : Khẩu phần ăn hợp lý

Mục đích của chương

Hiểu được các khái niệm về khẩu phần ăn hợp lý và khẩu phần ăn hàng ngày.

Biết được các căn cứ và các bước xây dựng khẩu phần ăn

Tính toán được khẩu phần ăn. Vận dụng vào quá trình xây dựng thực đơn và chế biến sản phẩm ăn uống.

Nội dung của chương :

I. Khái niệm về khẩu phần ăn hợp lý

II. Sự hoàn chỉnh về số lượng và chất lượng khẩu phần.

III. Các loại khẩu phần ăn.

IV. Phương pháp xây dựng khẩu phần ăn

V. 10 lời khuyên về ăn uống hợp lý

4

20

1

25

Chương V : Vệ sinh an toàn thực phẩm

Mục đích của chương :

Hiểu được vệ sinh thực phẩm trong việc lựa chọn, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.

Biết được các yêu cầu vệ sinh nơi sơ chế và chế biến.

Biết được các yêu cầu vệ sinh các dụng cụ trong nhà hàng.

Nội dung của chương :

I. Vệ sinh thực phẩm

II. Vệ sinh an toàn thực phẩm

III. Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ.

2

2

Ôn tập

3

3

Tổng cộng

15

29

1

45

13. . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.

14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp

15. Tài liệu tham khảo:
 - Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng - Trường TH Thương Mại Du Lịch - 2006
 - GIáo trình dinh dưỡng - Sở GD Hà Nội - 2005

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao