title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Giáo dục quốc phòng | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Giáo dục quốc phòng

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 3,5
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ nhất
5. Thời gian: Số tiết/tuần: 10, tổng số 7,5 tuần
6. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức: Trang bị cho học sinh một số vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Về một số nội dung cơ bản trong công tác quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Về chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.
* Kỹ năng: Rèn luyện một số kỹ năng quân sự cần thiết, rèn luyện tác phong nếp sống tập thể có kỷ luật, góp phần vào mục tiêu đào tạo toàn diện của nhà trường. Biết vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ tổ quốc
* Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, những hiểu biết cần thiết về Quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân , xây dựng ý thức bảo vệ Tổ Quốc Việt nam XHCN.
7. Điều kiện tiên quyết:
Học sinh học chương trình học phần này dựa trên những kiến thức tích luỹ được ở môn giáo dục quốc phòng hệ trung học THPT
8. Nội dung tóm tắt của học phần:
Giáo dục hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của nước ta hiện nay, về chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng.Một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, thực hành một số kỹ năng quân sự cần thiết về kỹ thuật và chiến thuật. Rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật
9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Tổng số

30 tiết

45 tiết

75 tiết


10. Phương pháp dạy và học:
- Diễn giảng
- Thực hành
11. Đánh giá kết thúc học phần:
- Kiểm tra định kỳ: 2 bài
- Thi cuối kỳ: Thi thực hành thời gian 60 phút
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Tổng

Số

Số tiết học

LT

TH

KT

1

Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

4

4

2

Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình bạo loạn,

lật đổ các thế lực thù địch với CM Việt Nam

4

4

3

Một số hiểu biết về kết hợp KT - QP và QP - KT.

Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

4

4

4

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

3

3

5

Pháp lệnh dân quân tự vệ và dự bị động viên

4

3

1

6

Vũ khí huỷ diệt lớn và cách phòng tránh

6

4

2

7

Điều lệnh đội ngũ

5

5

8

Giới thiệu một số loại súng bộ binh

4

4

9

Cách bắn súng AK ( CKC )

16

2

14

10

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

7

2

5

11

Kiểm tra

1

1

12

Chiến thuật

14

14

13

Thi kết thúc môn

3

3

Tổng số tiết

75

30

40

5


13. Trang thiết bị dạy – học cho học phần:
- Phòng học, sân bãi và dụng cụ
14. Yêu cầu về giáo  viên:
- Giáo viên có trình độ cử nhân trở lên
- Giáo viên nhiệt tình giảng dạy với chuyên môn được giao.
15. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao