title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Internet - Web | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Internet - Web

                                                 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                            HỌC PHẦN: INTERNET - WEB

1.Tên học phần: Internet - web
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 75
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 7.5 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
Hiểu các khái niệm cơ bản về Internet, các phương pháp kết nối Internet cơ bản, cách truy cập cá Website và lấy thông tin hữu ích từ Internet.
Hình thành thói quen sử dụng thư điện tử (E-mail) trong học tập, trao đổi thông tin và phương pháp học tập
Thiết kế được Website
6.2.Kỹ năng
Sử dụng thành thạo internet
Thiết kế được trang Web đơn giản bằng HTML và FrontPage
6.3.Thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác, có tính thẩm mỹ cao.
7.Điều kiện tiên quyết:
Học sinh phải có kiến thức về tin học cơ sở
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Mở đầu

1

1

2

2

World wide web

1

2

3

3

Làm việc với trang web

2

2

4

Tìm kiếm thông tin trên world wide web

2

2

5

Thư điện tử

1

3

4

6

Thiết kế Web

6.1

Thiết kế Web

2

2

6.2

HTML

3

15

18

6.3

FrontPage

7

32

1

40

7

Ôn tập

2

2

8

Cộng

15

59

1

75

9

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/kiểm tra

Tổng

15

59

1

75


10.Phương pháp dạy và học:
Giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn trên máy tính
Học: Học lý thuyết, thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
Hình thức kiểm tra học phần: thực hành + bài tập lớn
Học sinh không được nghỉ quá 15 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Mở đầu

1

1

2

1. Mục đích: Học sinh nắm được các khái niệm cơ bản về internet, các phương pháp kết nối internet cơ bản

2. Nội dung:

2.1. Internet

Internet là gì?

Các dịch vụ trên internet

Nguồn gốc, lịch sử internet

2.2. Web (World wide web)

Khái niệm

Các khái niệm, thuật ngữ liên quan

2.3. Kết nối internet

Nhà cung cấp dịch vụ internet

Các hình thức kết nối

Modem và kết nối kiểu quay số

Cài đặt một kết nối internet kiểu quay số

Khởi động một kết nối internet

Ngừng kết nối

2

World wide web

1

2

3

1. Mục đích: Học sinh nắm được các khái niệm cơ bản về World wide web. Phân biệt sự khác nhau giữa internet và world wide web

2. Nội dung:

Khởi động trình duyệt web Internet explorer

Duyệt web

- Tải về một trang web

- Một số địa chỉ website

- URL

Một số tuỳ chọn

3

Làm việc với trang web

2

2

1. Mục đích: Học sinh biết cách truy cập web và có khả năng thực hiện được các thao táo cơ bản như sao chép, cắt, dán… với các đối tượng trên các trang web

2. Nội dung:

Sao chép đối tượng text

Sao chép, dán và lưu đối tượng đồ hoạ

Lưu trang web

Khuôn trang

In ấn nội dung một trang web

4

Tìm kiếm thông tin trên world wide web

2

2

1. Nội dung: Học sinh biết cách truy cập lấy thông tin có ích từ các trang web

2. Nội dung:

Mục đích và phương pháp tìm kiếm thông tin trên www

TÌm kiếm bằng trình tìm kiếm

- Tìm kiếm đơn giản

- Nút tìm kiếm

- Tìm kiếm bằng trình tìm kiếm khác

Tìm kiếm nội dung chi tiết

Một số mẹo tìm kiếm

5

Thư điện tử

1

3

4

1. Nội dung: Biết cách trao đổi thông tin thông qua một số phần mềm thư điện tử

2. Nội dung:

Thư điện tử và phần mềm thư điện tử

- Thư điện tử

- Phần mềm thư điện tử

- Ưu và nhược điểm của thư điện tử

Giới thiệu một số phần mềm thư điện tử và cách sử dụng Outlookexpress: cách cài đặt account, gửi thư, kiểm tra thư đến, tệp đính kèm…

6

Thiết kế Web

2

2

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng hai ngôn ngữ HTML và FrontPage để tự thiết kế một trang web. Bước đầu chỉ yêu cầu trang web có cấu trúc đơn giản sau đó học sinh nâng cao và có thể thiết kế trang web có cấu trúc phức tạp hơn

2. Nội dung:

6.1

Thiết kế web

Quy trình thiết kế

Cấu trúc web

6.2

HTML

3

15

18

HTML là gì?

Các cặp thẻ trong HTML (thẻ tiêu đề, thân trang, thẻ font, thẻ xuống dòng, thẻ chữ đậm, nghiêng, thẻ định dạng bảng, thẻ xuống dòng sang đoạn mới, thẻ tạo liên kết cho một trang mới, thẻ thêm đường kẻ nằm ngang…)

Xuất bản 1 trang web lên world wide web

Thực hành tạo trang web bằng HTML

6.3

FrontPage

7

32

1

40

Khởi động FrontPage, giới thiệu giao diện

Tạo mới trang, website

Mở trang, website

Ghi

Xem và thử

Chèn vào một số đối tượng (file, video) thành phần web (trang, chữ chạy, banner)

Định dạng (background, theme…)

Liên kết (trong trang, ngoài trang)

Làm việc với bảng

Hiệu ứng DHTML

Xuất bản lên world wide web

Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)

7

Ôn tập

2

2

8

Cộng

15

59

1

75

Tỷ lệ

20%

79%

1%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, mạng internet
14.Yêu cầu về giáo viên:
Trình độ: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình
15.Tài liệu tham khảo:
Hệ thống mạng và internet (Nguyễn Xuân Phong)
Thiết kế web (Sở GD & ĐT Hà Nội)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao