title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Khoa học hàng thực phẩm | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Khoa học hàng thực phẩm

                                                 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                        KHOA HỌC HÀNG THỰC PHẨM
1. Tên học phần :KHOA H ỌC H ÀNG TH ỰC PH ẨM
2. Mã số : …………………………….
3. Số tiết : 30 tiết
4. Thời điểm thực hiện : Học kì I
5. Thời gian : 5 tiết/tuần; tổng số tuần : 6 tuần.
6. Mục đích của học phần : Sau khi học xong, học sinh cần :
- Kiến thức: Nắm được các giá trị sử dụng của hàng thực phẩm
                    Hiểu rõ chất lượng và cách bảo quản hàng hóa
- Kỹ năng: Lựa chọn được những sản phẩm tốt để sử dụng trong đời sống hàng ngày.
                  Bảo quản tốt các loại hàng hóa
                  Phân loại được các loại hàng hóa
- Thái độ: Có thái độ học tập tốt, có ý thức trong việc lựa chọn sản phẩm
7.Điều kiện tiên quyết:
Là môn cơ sở hỗ trợ cho chuyên ngành chế biến ăn uống
Được học trước các môn lý thuyết chế biến và thực hành chế biến
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung của học phần

Thời lượng học phần

LT

TH

KT

Tổng

1

Bài 1: Đối tượng, nội dung môn học

2

2

2

Bài 2: Thành phần tính chất của hàng TPNS

10

10

3

Bài 3: Chất lượng hàng hóa

10

10

4

Bài 4: Bảo quản hàng TPNS

10

1

11

5

Bài 5: Phân loại cơ cấu mặt hàng

10

10

6

Ôn tập kết thúc học phần

2

2

Tổng cộng

44

1

45

9. Kế hoạch lên lớp

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng

44

0

1

45


10.Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên : Sử dụng phương pháp chủ yếu là thuyết minh,phát vấn, nêu tình huống, thị phạm.
- Học sinh :  Lắng nghe,ghi chép,trả lời, thảo luận.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên bằng hình thức kiểm tra 15 phút( lấy điểm hệ số 1 ): 1 bài
- Kiểm tra định kì theo chương trình ( lấy điểm hệ số 2 ): 1 bài
- Thi kết thúc học phần theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung của học phần

Thời lượng học phần

LT

TH

KT

Tổng

1

Bài 1: Đối tượng, nội dung môn học

Mục đích của bài học:

Giới thiệu tổng quan về môn học, vai trò của môn học trong chương trình đào tạo.

I. Đối tượng nghiên cứu

II. Nội dung nghiên cứu

III. Mối quan hệ giữa môn học với các môn học khác.

IV. Phương pháp nghiên cứu.

2

2

2

Bài 2: Thành phần tính chất của hàng TPNS

Mục đích bài học:

Cung cấp những tính chất cơ bản của hàng thực phẩm, những biến đổi sinh hóa của hàng thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến.

I. Các thành phần chủ yếu

II. Các tính chất của hàng TPNS

1. Tính chất vật lý

2. Tính chất hóa học

3. Biến đổi sinh hóa

Kiểm tra

10

10

3

Bài 3: Chất lượng hàng hóa

Mục đích của bài:

Cung cấp những kiến thức về yêu cầu chất lượng của hàng hóa nói chung, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, những tiêu chuẩn về hàng hóa đã được ban hành, các phương pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa.

I. Chất lượng hàng hóa

1. Khái niệm

2. Yêu cầu chất lượng chung hàng TPNS

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng TPNS

II. Tiêu chuẩn hàng hóa:

1. Khái niệm

2. Phân loại, phân cấp và hình thức ban hành tiêu chuẩn

III. Kiểm tra chất lượng hàng hóa:

1. Khái niệm, ý nghĩa của việc kiểm tra chất lượng hàng hóa

2. Các hình thức kiêm tra chất lượng

3. Các phương pháp kiểm tra

10

10

4

Bài 4: Bảo quản hàng TPNS

Mục đích của bài học:

Cung cấp các kiên thức cần thiết về việc bảo quản hàng thực phẩm: bao gói, vận chuyển, bảo quản.

I. Bao gói

II. Vận chuyển

III. Bảo quản

Kiểm tra hệ số 2

10

1

11

5

Bài 5: Phân loại cơ cấu mặt hàng

Mục đích của bài học:

Cung cấp các kiến thức về tiêu chí phân loại các mặt hàng thực phẩm để phù hợp với mục đích chế biến và cách thức bảo quản.

I. Khái niệm, ý nghĩa phân loại hàng hóa.

II. Các dấu hiệu phân loại hàng hóa

10

10

6

Ôn tập kết thúc học phần

2

2

7

Tổng cộng

44

1

45

13. Trang thiết bị dạy -  học cho học phần :
- Bài giảng, giáo án,phấn bảng, máy chiếu.
- Tài liệu, vở, bút.
14.Yêu cầu về giáo viên :
- Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng,có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt.
- Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy học sinh trung cấp.
15. Tài liệu tham khảo chính :
Giáo trình Khoa học hàng thực phẩm, trường TH Thương Mại – Du Lịch - Hà Nội.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao