title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Kỹ năng bán hàng | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Kỹ năng bán hàng

                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                            KỸ NĂNG BÁN HÀNG
1. Tên học phần : KỸ NĂNG BÁN HÀNG
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ III
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 10 tiết, tổng số 4,5 tuần.
6. Mục đích của học phần:
* Kiến thức:
   -Trang bị cho học sinh h ệ th ống ki ến th ức căn bản v ề bán hàng
   - Những phẩm chất cần có của người bán hàng
   - Quy trình bán hàng.
   - Nghệ thuật bán hàng.
   -Tâm lý học trong bán hàng.
* Kỹ năng
    -Có khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế nghề nghiệp.
 * Thái độ
    -Có thái độ phục vụ tận tâm, văn minh, lịch sự.
7. Điều kiện tiên quyết:
 Có đủ điều kiện về sức khoẻ và trình độ học vấn theo đúng quy định (Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương).
8. Nội dung tóm tắt :

Nội dung học phần

Phân tiết

LT

TH

KT

Tổng

Chương I : Nghề bán hàng và người bán hàng.

Chương II :Tâm lý học trong bán hàng

Chương III : Qui trình bán hàng

Chương IV: Nghệ thuật bán hàng

Ôn tập kết thúc học phần

5

2

3

4

1

10

10

9

1

5

12

14

13

1

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp :

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45


10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Sử dụng phương pháp chủ yếu là diễn giải,minh hoạ, phát vấn.
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương (điểm hệ số 2)
Kiểm tra hết học  phần: Thi viết
12. Đề cương chi tiết :

Nội dung học phần

Phân tiết

LT

TH

KT

Tổng

Chương I : Nghề bán hàng và người bán hàng.

* Mục đích của chương :

- Nêu tầm quan trọng cỉa nghề bán hàng trong mối quan hệ với san xuất kinh doanh ; trong đời sống xã hội và cá nhân.

- Những phảm chất và năng lực cần có của người bán hàng

*Nội dung của chương :

1.1 Quan niệm về nghề bán hàng

1.2 Tầm quan trọng của nghề bán hàng trong mối quan hệ với sản xuất kinh doanh.

1.3 Quan niệm về người bán hàng.

1.4. Vai trò của người bán hàng trong việc tiêu thụ sản phẩm và quan hệ với khách hàng.

1.5. Những phẩm chất và năng lực cần có của người bán hàng.

5

5

Chương II : Tâm lý học trong bán hàng.

* Mục đích của chương :

Nêu những lợi ích của việc nghiên cứu tâm lý học trong nghề bán hàng, cách phán đoán tâm lý khách hàng, cách vận dụng các quy luật tâm lý vào việc bán hàng.

2.1. Mục đích của việc nghiên cứu tâm lý học trong nghề bán hàng.

2.2. Những tố chất cơ bản hình thành cá tính con người và cách phán đoán cá tính con người.

2.3. Phương pháp áp dụng tâm lý học vào việc bán hàng.

2.3.1. Quy luật nhu cầu.

2.3.2. Quy luật lợi ích.

2.3.3. Quy luật của sự chú ý

2.3.4. Quy luật của thói quen.

2.3.5. Vai trò của cảm giác và tri giác đối với hành vi tiêu dùng của khách hàng.

2.4. Đặc điểm tâm lý chung của khách hàng.

2.5. Đặc điểm tâm lý của một số khách hàng thường gặp.

2.5.1. KHách hàng là phụ nữ

2.5.2. Khách hàng là nam giới.

2.5.3. Khách hàng là trẻ em.

2.5.4. Khách hàng là người cao tuổi.

2.5.5. Khách hàng là người đau ốm ,bệnh tật.

2

10

12

Chương III: Qui trình bán hàng

* Mục đích của chương :

Giới thiệu các bước trong qui trình bán hàng

* Nội dung của chương :

3.1. Đón tiếp khách hàng

3.2. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

3.3. Lý lẽ và thuyết phục khách hàng.

3.4. Kết thúc việc bán hàng.

3.5. Tiễn khách.

3

10

1

14

Chương IV : Nghệ thuật bán hàng :

* Mục đích của chương :

Giới thiệu nghệ thuật tạo sự hấp dẫn đối với khách hàng và nghệ thuật phục vụ trong quá trình bán hàng.

* Nội dung của chương:

4.1. Điều kiện hoá tâm lý khách hàng.

4.1.1. Vị trí và môi trường kinh doanh.

4.1.2. Tạo sự hấp dẫn của cửa hàng và hàng hoá.

4.2. Nghệ thuật chào đón khách hàng.

4.3. Nghệ thuật giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

4.4. Nghệ thuật thuyết phục.

4.5. Những điểm cần lưu ý khi kết thúc việc bán hàng và tiễn khách.

4

9

13

Ôn tập kết thúc học phần

1

1

Tổng cộng

44

1

45

13. Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp.
15. Tài liệu tham khảo chính :
Nghề bán hàng, TS Trịnh Xuân Dũng ,NXB Thống kê, Hà Nội 2005
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, TS Thái Trí Dũng,NXB Thống kê TPHCM 2003.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao