title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Kỹ thuật mạch điện tử | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Kỹ thuật mạch điện tử

                                                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                                        HỌC PHẦN: KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ

1.Tên học phần: Kỹ thuật mạch điện tử
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 45 tiết
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
5.Thời gian: 5 tiết/tuần x 9 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1. Kiến thức:
- Hiểu được các khái niệm cơ bản, bản chất các hiện tượng và quá trình vật lý xảy ra trong các mạch điện tử cụ thể cũng như nguyên lý hoạt động, tác dụng linh kiện và các tham số cơ bản đặc trưng cho mạch điện đó.
6.2. Kỹ năng:
- Nhận dạng được mạch trên thiết bị.
6.3. Thái độ:
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
7.Điều kiện tiên quyết:
- Học sinh phải có kiến thức về vật liệu linh kiện và đo lường điện tử.
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương 1: Các vấn đề cơ bản của mạch điện tử

2

2

2

Chương 2: Các mạch khuếch đại chuyên

dụng và khuếch đại công suất

3

6

9

3

Chương 3: Các mạch tạo dao động

2

6

1

9

4

Chương 4: Mạch cung cấp nguồn

2

6

8

5

Chương 5: Đại số logic

3

3

6

Chương 6: Các hệ logic và thông dụng

3

9

12

7

Ôn tập

2

2

Công

15

29

1

45

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/kiểm tra

Tổng

15

29

1

45

10.Phương pháp dạy và học:
-Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết kết hợp với máy chiếu, phân tích mạch
-Phương pháp học: Học lý thuyết, phân tích mạch trên mạch thật.
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2.
-Hình thức thi hết học phần: Vấn đáp lý thuyết + phân tích mạch
-Học sinh không được nghỉ quá 09 tiết.
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương 1: Các vấn đề cơ bản của mạch điện tử

2

2

1. Mục đích: Cung cấp các khái niệm cơ bản

về mạch điện tử.

2. Nội dung:

2.1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện tử và

nhiệm vụ của nó.

2.2. Các đặc tính cơ bản của transitor

2.3. Mạch cung cấp và ổn định chế độ công tác cho

các tầng dùng của transitor

2

Chương 2: Các mạch khuếch đại chuyên dụng

và khuếch đại công suất

3

6

9

1. Mục đích: Giới thiệu các loại bộ lọc: cấu tạo,

hoạt động và các biện pháp mở rộng dải tần

2. Nội dung:

2.1. Các bộ khuếch đại chọn lọc

- Bộ khuếch đại chọn lọc

- Mạch lọc tích cực

2.2. Các bộ khuếch đại công suất

- Những vấn đề chung về khuếch đại công suất

- Tầng khuếch đại đảo pha

- Các sơ đồ tầng khuếch đại công suất

3

Chương 3: Các mạch tạo dao động

2

6

1

9

1. Mục đích: Cung cấp một số cấu tạo, nguyên

lý hoạt động của một số bộ khuếch đại

công suất thông dụng

2. Nội dung:

2.1. Những vấn đề chung về tạo dao động

2.2. Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch

tạo dao động

2.3. Bộ tạo dao động LC

2.4. Bộ tạo dao động thạch anh

2.5. Bộ tạo dao động RC

2.6. Bài tập

4

Chương 4: Mạch cung cấp nguồn

2

6

8

1. Mục đích: Cung cấp một số cấu tạo, nguyên lý

hoạt động của một số bộ cấp nguồn.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm và phân loại

2.2. Biến áp nguồn và mạch chỉnh lưu

- Biến áp nguồn

- Mạch chỉnh lưu

- Mạch lọc nguồn

2.3. Mạch ổn áp

- Ổn áp dùng IC học 78 và LM

- Mạch ổn áp loại Switching

- Mạch ổn áp bù xung

5

Chương 5: Đại số logic

3

3

1. Mục đích: Cung cấp các khái niệm cơ bản về

biến và hàm logic, các phương pháp biểu diễn,

rút gọn, thiết kế hàm logic

2. Nội dung:

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Biến và hàm logic

2.3. Các hàm logic cơ bản

2.4. Các phương pháp biểu diễn hàm logic

2.5. Các hệ thức cơ bản và hệ quả trong đại số logic

2.6. Hệ hàm đủ và các hàm NAND, NOR, XOR

2.7. Các phương pháp tối thiểu hoá

- Phương pháp biến đổi đại số

- Phương pháp tối thiểu hoá theo thuật toán

2.8. Bài tập

6

Chương 6: Các hệ logic và thông dụng

3

9

12

1. Mục đích: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và

ký hiệu của một số hệ logic thông dụng

2. Nội dung:

2.1. Các Trigo số

- Trigo RS

- Trigo D

- Trigo MS

- Trigo đếm

2.2. Bộ đếm

- Khái niệm bộ đếm

- Bộ đếm hệ 2

- Bộ đếm BCN

- Bộ đếm modun

2.3. Bộ biến đổi mã và giải mã

- Bộ mã hoá

- Bộ giải mã

- Bộ biến đổi mã nhị phân sang mã nhị thập phân

- Bộ biến đổi mã nhị phân sang mã 1 từ N

- Bộ biến đổi mã BCN sang mã nhị phân 7 dấu

7

Ôn tập

2

2

Công

15

29

1

45

Thi hết học phần

33%

64%

2%

100%


13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu và các mạch điện tử
14.Yêu cầu về giáo viên:
-Trình độ: Đại học hoặc trên đại học
-Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
-Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử (Đặng Văn Chuyết)
-Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử (Phạm Văn Hà)
-Kỹ thuật điện tử (Đỗ Xuân Thụ)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao