title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Mạng máy tính | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Mạng máy tính

                                                CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                              HỌC PHẦN MẠNG MÁY TÍNH
1.Tên học phần:Mạng máy tính
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 60
4.Thời điểm thực hiện:Học kỳ III
5.Thời gian: Số tiết/tuần: 05, tổng số tuần: 12
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
 - Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, hiểu được quy trình thiết kế một mạng nội bộ đơn giản.
6.2.Kỹ năng:
-Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
-Mô tả được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng LAN.
-Thiết kế được một mạng nội bộ đơn giản.
-Triển khai lắp đặt máy tính và các thiết bị mạng
-Cài đặt và cấu hình các phần mềm dịch vụ cho máy chủ và các máy trạm
6.3.Thái độ:
    - Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
7.Điều kiện tiên quyết:
Để học tốt phần này, học sinh cần hiểu về cấu trúc máy tính, có kỹ năng về cài đặt máy.
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương I: Tổng quan về mạng máy tính

5

5

2

Chương II: Thiết bị mạng LAN và kỹ thuật lắp đặt

14

15

1

20

3

ChươngIV:Mạngngang quyền với HĐH Windows:

9

13

1

23

4

Ôn tập

2

2

5

Cộng

30

28

2

60

6

Thi hết học phần

2

2

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/kiểm tra

Tổng số

30 tiết

28 tiết

2

60 tiết


10.Phương pháp dạy và học:
- Giảng dạy:Giảng lý thuyết, thực hành kết hợp với máy tính, máy chiếu
- Học tập: Học lý thuyết và thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
- Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
- Hình thức thi hết học phần: thực hành
- Học sinh không được nghỉ quá 12 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương I: Tổng quan về mạng máy tính

5

5

1. Mục đích: Hiểu các khái niệm cơ bản ban đầu về mạng MT

2. Nội dung chính của chương:

1. Các khái niệm cơ bản.

1.1. Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ

1.2. Lợi ích của mạng

1.3. Phân loại mạng

2. Cấu trúc mạng (Topology)

2.1. Topology logic

3. Địa chỉ IP

3.1. Chức năng

3.2. Các lớp địa chỉ IP, khái niệm Subnetmask, Default Gateway

3.3. Cách thiết lập địa chỉ IP cho Card mạng

2

Chương II: Thiết bị mạng LAN và kỹ thuật lắp đặt

14

15

1

20

1. Mục đích: học sinh hiểu và có thể lắp đặt được mạng LAN

2. Nội dung chính của chương:

1.1. Môi trường truyền hữu tuyến và vô tuyến

1.2 Đặc điểm của Wireless và khả năng truyền dẫn

1.3.Đặc điểm của cáp UTP

1.4. Sử dụng kìm kẹp mạng

1.5. Đặc điểm của cáp đồng trục, cáp quang

1.6. Kỹ thuật kẹp dây cáp UTP

1.7. Chuẩn bị dụng cụ, sơ đồ kẹp dây

1.8. Kết nối và kiểm tra

1.9. Lắp cable và kiểm tra

2. Chức năng và hoạt động của các thiết bị mạng

2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Card mạng

2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Repeater

2.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Hub

2.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bridge

2.5 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Switch

3.Lập sơ đồ bố trí mạng

3.1. Sơ đồ mạng và vai trò của sơ đồ mạng

3.2. Các loại sơ đồ mạng

4. Khảo sát và lắp đặt

4.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính

4.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch

4.4. Tính toán dây Cable

4.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính

4.6. Lập bảng dự trù

4.7. Tính giá trị thiết bị

4.8. Dự tính nhân công

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành. Nội dung: C2)

3

ChươngIV:Mạng ngang quyền với HĐH Windows:

9

13

1

23

1. Mục đích: học sinh quản lý được mạng ngang hàng

2. Nội dung chính của chương:

1. Khả năng ứng dụng của mạng LAN ngang quyền

2. Cài đặt kết nối mạng

3. Chia xẻ tài nguyên

4. Kết nối Internet cho mạng ngang quyền(Dial up, ADSL)

5. Những hạn chế của cấu trúc mạng ngang quyền

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành. Nội dung: C4)

4

Ôn tập

2

2

5

Cộng

30

28

2

60

6

Thi hết học phần

2

2


13.Trang thiết bị dạy, học:
- Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
- Giáo viên có trình độ đại học chuyên ngành Tin học
15.Tài liệu tham khảo:
-Mạng máy tính và các hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải
-Cài đặt và điều hành mạng – Nguyễn Vũ Sơn
-Giáo trình hệ thống máy tính CCNA – NXB Lao động xã hội, 2006
-Mạng máy tính – Tống Văn ÔN – NXB Thống kê,2006
-Các kỹ thuật kết nối mạng không dây, Trương Cẩm Hồng, NXB Thống kê, 2006.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao