title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Photoshop | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Photoshop

                                                CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                                HỌC PHẦN PHOTOSHOP
1.Tên học phần: Photoshop
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 90
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 9 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức
Hiểu quy trình xử lý và thiết kế ảnh, các công cụ xử lý, thiết kế ảnh trong Photoshop
6.2.Kỹ năng
Học sinh biết xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop
6.3.Thái độ
Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, khoa học
Rèn luyện cho học sinh tính thẩm mỹ cao
7.Điều kiện tiên quyết:
Học sinh cần biết sử dụng máy vi tính và có các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Mở đầu

2

1

3

2

Làm việc với vùng chọn

3

3

6

3

Các điều cơ bản về Layer

3

3

6

4

Tô vẽ và chỉnh sửa

5

5

10

5

Bộ lọc và các hiệu ứng lọc

4

3

1

8

6

Mặt nạ và kênh

4

3

7

7

Chỉnh sửa ảnh

5

7

12

8

Các kỹ thuật cơ bản của công cụ Pen

4

3

7

9

Thực hành nâng cao

28

1

29

10

Ôn tập

2

2

11

Cộng

30

58

2

90

12

Thi hết học phần

2

2

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/ kiểm tra

Tổng

30

58

2

90


10.Phương pháp dạy và học:
-Giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành trên máy tính và máy chiếu
-Học tập: Học lý thuyết, thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 02 bài kiểm tra hệ số 1, 02 bài kiểm tra hệ số 2
-Hình thức thi hết học phần: thực hành
-Học sinh không được nghỉ quá 18 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương 1: Mở đầu

2

1

3

1. Mục đích: Học sinh làm quen với phần mềm Photoshop và một số thao tác cơ bản

2. Nội dung:

Giới thiệu Photoshop

Khởi động/ thoát

Mở, lưu, đóng file

Các công cụ

Xem ảnh, zoom, cuộn ảnh

Làm việc với các bảng (palette

2

Chương 2: Làm việc với vùng chọn

3

3

6

1. Mục đích: Học sinh sử dụng được các công cụ chọn, sao chép, di chuyển, xén ảnh…

2. Nội dung:

Giới thiệu về công cụ chọn

Định lại vị trí đường biên chọn

Bỏ chọn

Di chuyển và sao chép vùng chọn

Nối thêm và cắt bớt vùng chọn

Quay, định lại tỷ lệ và biến đổi vùng chọn

Sử dụng kết hợp các công cụ

Xén ảnh

3

Chương 3: Các điều cơ bản về Layer

3

3

6

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng Layer

2. Nội dung:

Tổ chức ảnh trên các Layer

Tạo Layer mới

Hiển thị và làm ẩn Layer

Chọn layer

Xoá bỏ hình ảnh trên layer

Sắp xếp lại các layer

Thay đổi Opacity (độ mờ đục) và blending mode (phương thức phối trộn màu) của layer

Liên kết các layer

Tô gradient (màu chuyển) cho layer

Nhập văn bản

Sử dụng các layer style

Hợp nhất layer và lưu file

4

Chương 4: Tô vẽ và chỉnh sửa

5

5

10

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng các công cụ tô vẽ cơ bản, thay đổi màu, tạo hiệu ứng màu…

2. Nội dung:

Sử dụng các công cụ tô vẽ cơ bản

Làm việc với các màu đơn, màu chuyển (gradient), mẫu tô (pattern) trong layer

Sử dụng các layer để tô vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng cho từng phần riêng biệt của ảnh

Điều chỉnh lại công việc: sử dụng History, công cụ Eraser

Làm mềm biên của các nét vẽ

Tô đậm, tô chuyển màu, tạo mẫu tô

5

Chương 5: Bộ lọc và các hiệu ứng lọc

4

3

1

8

1. Mục đích: Học sinh hiểu và sử dụng được các bộ lọc trong việc tạo các hiệu ứng cho ảnh

2. Nội dung:

Bộ lọc mịn

Bộ lọc làm nhoè ảnh

Bộ lọc tổng hợp

Bộ lọc hiệu ứng chìm nổi của ảnh

Bộ lọc hiệu ứng vẽ

Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)

6

Chương 6: Mặt nạ và kênh

4

3

7

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng mặt nạ và kênh

2. Nội dung:

Làm việc với mặt nạ và kênh

Tạo, chỉnh sửa mặt nạ tạm thời

Lưu vùng chọn như một mặt nạ

Chỉnh sửa mặt nạ

Đưa một mặt nạ vào làm vùng chọn và điều chỉnh ảnh trong vùng trọn

- Trích xuất ảnh

- Trích xuất đối tượng từ nền của nó

Tạo hiệu ứng bằng mặt nạ

7

Chương 7: Chỉnh sửa ảnh

5

7

12

1. Mục đích: Học sinh biết chỉnh sửa ảnh

2. Nội dung:

Độ phân giải và kích cỡ ảnh

Xén ảnh

Điều chỉnh phạm vi tông màu

Thay thế màu trong ảnh

Điều chỉnh độ sáng, cường độ màu

Xoá bỏ các đối tượng không mong muốn

Thay thế một phần của ảnh

Tô vẽ với công cụ Art history brush

8

Chương 8: Các kỹ thuật cơ bản của công cụ Pen

4

3

7

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng công cụ Pen

2. Nội dung:

Vẽ các Path

Vẽ path thẳng, path cong

Kết hợp đường thẳng và đường cong

Vẽ path xung quanh ảnh

Sử dụng công cụ Freeform pen

9

Thực hành nâng cao

28

1

29

Bài 1: Tạo vùng chọn ảnh

Bài 2: Ghép ảnh

Bài 3: Phục chế ảnh

Bài 4: Tạo nền nghệ thuật

Bài 5: Các kỹ thuật xử lý ảnh

Bài 6: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp

10

Ôn tập

2

2

11

Cộng

30

58

2

90

Tỷ lệ

33%

64%

2%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
-Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
-Trình độ: Đại học chuyên ngành Tin học
-Có kinh nghiêm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
-Adobe Photoshop 8.0 (Nguyễn Việt Dũng)
-Các tính năng xử lý ảnh cao cấp trong Adobe Photoshop 9.0 (Nguyễn Trường Sinh Phúc)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao