title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Quản trị hệ thống mạng lan | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Quản trị hệ thống mạng lan

                             CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                        HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG LAN
1. Tên học phần: Quản trị hệ thống mạng LAN
2. Mã số học phần:
3. Số tiết: 75
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ III
5. Thời gian: Số tiết/tuần: 05; tổng số tuần: 15
6. Mục tiêu học phần:
* Kiến thức: Hiểu được quy trình cài đặt HĐH mạng, các phần mềm trên mạng, hiểu được cách vận hành và quản lý mạng.
*Kỹ năng:
- Cài được HĐH mạng.
- Vận hành và quản lý mạng theo yêu cầu
- Cài đặt và sử dụng các phần mềm trên mạng
- Chẩn đoán và khắc phục các hư hỏng của mạng
*Thái độ: 
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác
7. Điều kiện tiên quyết:
- Để học tốt, học sinh cần hiểu về cấu trúc máy tính, có kỹ năng về cài đặt máy tính
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Giới thiệu họ hệ điều hành windows server

1

1

2

Cài đặt máy chủ Windows Server

2

6

8

3

Cấu hình Active Directory và Domain Controler

1

3

4

4

Thiết lập, quản lý tài khoản người dùng và nhóm

1

5

6

5

Quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

1

7

8

6

Cài đặt giao thức và dịch vụ mạng

2

4

6

7

Kết nối máy khách vào mạng

2

2

8

Quản trị Web server, FPT Server, Mail Server với HS

3

15

18

9

Window Terminal Services

1

10

11

10

Bảo mật hệ thống và Firewall

3

5

1

9

Ôn tập

2

2

Cộng

15

59

1

75

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/Kiểm tra

Tổng số

15

59

1

75


10. Phương pháp dạy và học:
- Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết, thực hành trên thiết bị
- Phương pháp học: Học lý thuyết và thực hành trên thiết bị
11. Đánh giá kết thúc học phần:
- Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ só 1. 01 bài kiểm tra hệ số 2
- Học sinh không được nghỉ quá 12 tiết
- Hình thức thi thực hành
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

I

Giới thiệu họ hệ điều hành windows server

1

1

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh về họ hệ điều hành Windows Server

Nội dung:

I. Giới thiệu Windows 2000 server

II. Giới thiệu Active Directory service

II

Cài đặt máy chủ Window Server

2

6

8

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh cách cài đặt máy chủ và cách khắc phục một số khó khăn khi cài đặt

Nội dung:

I Chuẩn bị cài đặt

II. Cài đặt

III. Một số khó khăn khi cài đặt và cách khắc phục

III

Cấu hình Active Directory và Domain Controler

1

3

4

Mục đich: Giới thiệu cho học sinh biết cách cấu hình Active Directory và Domain Controler

Nội dung:

I. Cấu hình Active Directory

II. Thiết lập một máy Windows Domain Controler

IV

Thiết lập, quản lý tài khoản người dùng và nhóm

1

5

6

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh cách thiết lập và quản lý tài khoản người dùng và nhóm

Nội dung:

I. Các loại tài khoản

II. Thiết lập và quản lý tài khoản người dùng

III. Thiết lập và quản lý tài khoản nhóm

V

Quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

1

7

8

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh cách quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

Nội dung:

I. Chia sẻ tài nguyên

II.Quản lý quyền truy cập

III. Các phương pháp truy cập tài nguyên mạng

VI

Cài đặt giao thức và dịch vụ mạng

2

4

6

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh cách cài đặt giao thức và dịch vụ mạng

Nội dung:

I. Thiết lập cấu hình TCP/IP

II.Sử dụng các tiện ích của TCP/IP

III. DHCP

VII

Kết nối máy khách vào mạng

2

2

VIII

Quản trị Web server, FPT Server, Mail Server với HS

3

15

18

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh cách quản trị Web server, FPT Server, Mail Server với HS

Nội dung:

I. Cài đặt HS

II. Cấu hình Web server

III. Cấu hình FPT Server

IV.Cấu hình Mail Server

IX

Window Terminal Services

1

10

11

Mục đích: Gới thiệu Window Terminal Services và cách cài đặt

Nội dung:

I.Window Terminal Services

II.Cài đặt

III. Cấu hình FBT server

IV. Cấu hình Mail server

X

Bảo mật hệ thống và Firewall

3

5

1

9

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh các vấn đề về bảo mật hệ thống và Firewall

Nội dung:

I. Bảo mật hệ thống

1. Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng

2. Các biện pháp bảo vệ mạng máy tính

II. Tổng quan về hệ thống Firewall

1. Giới thiệu về Firewall

2. Một số phần mềm về Firewall thông dụng

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành)

Ôn tập:

2

2

Cộng:

15

59

1

75

Tỷ lệ:

20%

79%

1%

100%

13. Trang thiết bị dạy - học cho học phần:
- Bảng, phấn, máy tính và máy chiếu
14. Yêu cầu về giáo viên:
* Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học
* Có kinh nghiệm giảng dạy
15. Tài liệu học tập, tham khảo dùng cho học phần
- Mạng máy tính và các hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải
- Cài đặt và điều hành mạng - Nguyễn Vũ Sơn
- Làm chủ Windows 2000 server

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao