title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Sửa chữa máy tính 1 | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Sửa chữa máy tính 1

                                     CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                    HỌC PHẦN SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH 1
1. Tên học phần: Sửa chữa máy vi tính 1
2. Mã số học phần:
3. Số tiết: 75 tiết
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ IV
5. Thời gian: Số tiết/tuần: 15
6. Mục tiêu học phần:
* Kiến thức: Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch trên Monitor. Hiểu được các phương pháp khắc phục hỏng hóc khi phát hiện ra nguyên nhân
*Kỹ năng:
- Nhận dạng được các mạch trong Monitor
- Phát hiện được các hư hỏng, khắc phục các hư hỏng thường gặp trong Monitor
*Thái độ:
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác
7. Điều kiện tiên quyết:
- Để học tốt, học sinh cần hiểu về cấu trúc máy tính, có kỹ năng về thực hành điện tử.
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Sơ đồ khối Monitor

3

8

11

2

Sơ đồ nguyên lý mạch cắt quét ngang

2

8

10

3

Sơ đồ nguyên lý mạch quét dọc

2

6

8

4

Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị

3

5

8

5

Một số hỏng hóc chung thường gặp

2

16

1

19

6

Sửa chữa màn hình tinh thể lỏng (LCD)

3

15

18

7

Ôn tập

1

1

8

Cộng

15

59

1

75

9

Thi hết học phần

2

2

9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/Kiểm tra

Tổng số

15

59

1

75


10. Phương pháp dạy và học:
- Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết, thực hành trên thiết bị
- Phương pháp học: Học lý thuyết và thực hành trên thiết bị
11. Đánh giá kết thúc học phần:
- Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ só 1. 01 bài kiểm tra hệ số 2
- Học sinh không được nghỉ quá 15 tiết
- Hình thức thi thực hành
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

I

Sơ đồ khối Monitor

3

8

11

1. Mục đích: Giúp học phân tích các sơ đồ của Monitor

2. Nội dung:

- Nhận biết các khối

- Hỏng hóc đặc trưng

II

Sơ đồ nguyên lý mạch cắt quét ngang

2

8

10

1. Mục đích: Giúp HS phân tích các sơ đồ NL mạch quét ngang. Phát hiện được nguyên nhân hỏng hóc và sửa chữa

2. Nội dung

- Nhận biết các khối

- Hỏng hóc đặc trưng

III

Sơ đồ nguyên lý mạch quét dọc

2

6

8

1. Mục đích: Giúp HS phân tích các sơ đồ NL mạch quét dọc. Phát hiện được nguyên nhân hỏng hóc và sửa chữa

2. Nội dung

- Nhận biết các khối

- Hỏng hóc đặc trưng

IV

Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị

3

5

8

1. Mục đích: Giúp HS phân tích các sơ đồ NL mạch quét hiển thị. Phát hiện được nguyên nhân hỏng hóc và sửa chữa

2. Nội dung

- Nhận biết các khối

- Hỏng hóc đặc trưng

V

Một số hỏng hóc chung thường gặp

2

16

1

19

1. Mục đích: Giúp HS phân tích được một số nguyên nhân hỏng hóc thông thường, sửa chữa được hỏng hóc

2. Nội dung

- Nguyên nhân hỏng hóc

- Phương pháp tìm hỏng

- Thay thế sửa chữa

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức; Thực hành, Nội dung: Các nội dung đã học)

VI

Sửa chữa màn hình tinh thể lỏng (LCD)

3

15

18

1. Mục đích: Giúp HS hiểu đưcợ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của LCD, phát hiện, sửa chữa 1 số hỏng hóc thường gặp

2. Nội dung:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

- Phát hiện, sửa chữa một số hỏng hóc thường gặp

7

Ôn tập

1

1

8

Cộng

15

59

1

75

Tỷ lệ

27%

67%

6%

100%

13. Trang thiết bị dạy - học cho học phần:
- Bảng, phấn, máy tính và máy chiếu
14. Yêu cầu về giáo viên:
* Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học
* Có kinh nghiệm giảng dạy
15. Tài liệu học tập, tham khảo dùng cho học phần
- Sửa chữa Monitor – Ks Phạm Đình Bảo
-Phân tích nguyên lý mạch trong các Monitor tại thị trường Việt Nam  - Ks Đỗ Đức Ánh
- Giáo trình sửa chữa Monitor - Sở Giáo dục và đào tạo Hà nội

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao