title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tâm lý du lịch | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tâm lý du lịch

                                                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                                                TÂM LÝ DU LỊCH

1. Tên học phần : TÂM LÝ DU LỊCH
2. Mã số : …………………………….
3. Số tiết : 45 tiết
4. Thời điểm thực hiện : Học kì II
5. Thời gian : 10 tiết/tuần; tổng số tuần :4,5 tuần.
6. Mục đích của học phần :
- Môn học trang bị cho học sinh
Kiến thức:
-Kiến thức về giao tiếp trong du lịch
-Kiến thức về tâm lý con người nói chung và tâm lý du khách nói riêng.
-Học sinh nắm vững các tri thức tâm lý, trên cơ sở đó hiểu thêm về trạng thái diễn biến tâm lý của du khách.
Kỹ năng :
-Nắm vững các tri thức lý luận về giao tiếp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và định hướng phấn đấu cho bản thân.
Thái độ : Có thái độ học tập nghiêm túc, ham học hỏi, rèn luyện khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và kỹ năng giao tiếp tốt.

7. Điều kiện tiên quyết: Có đủ điều kiện sức khỏe và trình độ học vấn theo đúng qui định ( tốt nghiệp THPT hoặc tương đương )
8. Nội dung tóm tắt :

Nội dung

Tổng số tiết

LT

TH

KT

Tổng

Bài mở đầu

Chương I : Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học

Chương II : Các hiện tương tâm lý xã hội trong du lịch.

Chương III : Tâm lý khách du lịch.

Chương IV : Giao tiếp trong du lịch.

Chương V : Những phẩm chất cần có của nhân viên trong du lịch.

Ôn thi kết thúc học phần

Tổng cộng

1

4

5

12

12

8

2

44

1

1

1

4

5

13

12

8

2

45

9. Kế hoạch lên lớp 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng

44

0

1

45


10.Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên : Sử dụng phương pháp chủ yếu la diễn giải,minh họa,phát vấn.
- Học sinh :  Lắng nghe,ghi chép,thảo luận.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên bằng hình thức kiểm tra 15 phút( lấy điểm hệ số 1 ): 1 bài
- Kiểm tra định kì theo chương trình ( lấy điểm hệ số 2 ): 1 bài
- Kiểm tra kết thúc học phần theo qui định.
12. Nội dung chi tiết của học phần :

TT

Nội dung của học phần

Thời lượng học phần

LT

TH

KT

Tổng

1

Bài mở đầu

Chương I : Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học.

Ø Mục đích của chương:

Giới thiệu những khái niệm cơ bản của môn tâm lý học và các hiên tượng tâm lý cơ bản của con người.

Ø Nội dung của chương:

I. Khái niệm tâm lý :

1. Khái niệm.

2. Bản chất của hiện tượng tâm lý

3. Khái niệm tâm lý học

II. Các hiện tượng tâm lý cơ bản

1. Hoạt động nhận thức

2. Tình cảm

3. Ý chí

4. Chú ý

5. Các thuộc tính tâm lý điển hình

Kiểm tra 15 phút

1

4

1

4

2

Chương II: Các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến

Ø Mục đích của chương :

Giới thiệu khai niệm và một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến ; vai trò của các hiện tượng tâm lý xã hội trong hoạt động du lịch.

Ø Nội dung của chương :

2.Các nhân tố ảnh hưởng tới tâm trạng của khách du lịch.

IV . Sở thích của khách du lịch

1. Khái niệm.

2. Sự hình thành sở thích của khách du lịch

V. Phân loại khách du lịch

1. Tâm lý khách du lịch theo giới tính.

2. Tâm lý khách du lịch theo lứa tuổi

3. Tâm lý khách du lịch theo châu lục

4. Tâm lý khách du lịch theo quốc gia, dân tộc

5. Tâm lý khách du lịch theo nghề nghiệp

6. Tâm lý khách du lịch theo tín ngưỡng,tôn giáo

7. Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch “Ba lô”

Kiểm tra 1 tiết

5

3

1

5

3

1

4

Chương IV : Giao tiếp trong du lịch

Ø Mục đích của chương :

Khái quát chung về khoa học giao tiếp; giới thiệu một số kỹ năng giao tiếp cơ bản sử dụng trong kinh doanh du lịch.

Ø Nội dung của chương :

I. Khái quát chung về giao tiếp

1. Khái niệm giao tiếp

2. Các loại hình giao tiếp

3. Kỹ năng giao tiếp

4. Phong cách giao tiếp

II.Giao tiếp trong quá trình phục vụ khách du lịch

1. Đón tiếp khách

2. Đáp ứng nhu cầu của khách trong quá trình phục vụ

III. Một số nghi thức cơ bản trong hoạt động du lịch

1. Điện thoại

2. Công văn – thư tín

3. Danh thiếp

4. Fax

5. Internet

6. Một số nghi lễ giao tiếp

IV. Một số nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch

1. Nghệ thuật xã giao trong đàm phán

2. Nghệ thuật xã giao trong các cuộc họp

3. Kỹ năng cần thiết trong đối ngoại phục vụ du lịch.

12

4

4

4

12

4

4

4

5

Chương V : Những phẩm chất cần có của nhân viên du lịch

Ø Mục đích của chương :

Khái quát chung về đặc điểm lao đọng trong ngành du lịch; những năng lực, phẩm chất cần có của người lao động trong du lịch để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp.

Ø Nội dung của chương :

I. Khái quát chung về lao động trong du lịch

1. Khái niệm về nhân viên du lịch.

2. Đặc điểm của lao đông trong du lịch

II. Khái quát của lao dông nhân viên du lịch

1 Khái niệm về nhân viên du lịch

2. Đối tượng lao động

3. Mục đích lao động

4. Phương tiện lao động

5. Điều kiện lao động

6. Tính chất lao động

III. Những phẩm chất cần có của nhân viên du lịch

1. Phẩm chất đạo đức,chính trị .

2. Các phẩm chất tâm lý cá nhân

3. Một số năng lực cần thiết

8

2

2

2

8

2

2

2

6

Ôn tập kiểm tra kết thúc học phần

2

2

7

Tông cộng

44

1

45

13. Trang thiết bị dạy -  học cho học phần :
- Bài giảng, giáo án,phấn bảng, máy chiếu.
- Tài liệu, vở, bút.

14.Yêu cầu về giáo viên :
- Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng,có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt.
- Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy học sinh trung cấp.

15. Tài liệu tham khảo chính :
- Giáo trình “ Tâm lý học kinh doanh du lịch “, Trần Thị Thu Hà, nxb Giáo dục
- Giáo trình “ Tâm lý du lịch “, Nguyễn Thu Thủy, ĐH KHXH và NV.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao