title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Thực hành điện tử cơ bản | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Thực hành điện tử cơ bản

                                                                   CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                                    HỌC PHẦN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1.Tên học phần: Thực hành điện tử cơ bản
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 75 tiết
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 7.5 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
-Hiểu được những đặc tính kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các mạch điện, vật liệu linh kiện. Hình thành kỹ năng phân biệt, phân loại, kiểm tra các linh kiện trên cá panel mạch.
-Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm việc với thiết bị điện tử.
6.2.Kỹ năng
-Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành. Biết đo, kiểm tra xác định chất lượng của linh kiện điện tử.
-Tháo gỡ được các linh kiện. Lắp ráp, hiệu chỉnh các mạch điện tử theo yêu cầu kỹ thuật. Rút ra được nguyên tắc lắp ráp, hiệu chỉnh các mạch điện tử.
6.3.Thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, cẩn thận.
7.Điều kiện tiên quyết:
-Học sinh phải có kiến thức về vật liệu linh kiện và đo lường điện tử.
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Vật liệu linh kiện

5

10

15

2

Phần 2: Đo lường điện tử

6

10

16

3

Phần 3: Các kỹ năng cơ bản

4

38

1

43

4

Ôn tập

1

1

5

Cộng

15

59

1

75

6

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/kiểm tra

Tổng

15

59

1

75


10.Phương pháp dạy và học:
-Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu hướng dẫn học sinh kết hợp hướng dẫn theo từng nhóm
-Phương pháp học: Quan sát giáo viên làm mẫu, thực hiện lại theo đúng quy trình
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
-Hình thức thi hết học phần: Vấn đáp lý thuyết + thực hành nhận biết, kiểm tra linh kiện, hàn nối mạch.
-Học sinh không được nghỉ quá 15 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Vật liệu linh kiện

5

10

15

Chương 1: Vật liệu vô tuyến

1

1

1. Mục đích: Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về vật liệu linh kiện, phân biệt các loại vật liệu dùng trong ngành vô tuyến điện.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm cơ bản

2.2. Vật liệu dẫn điện

2.3. Vật liệu cách điện

2.4. Vât liệu từ

Chương 2: Các linh kiện điện tử thụ động

1

3

4

1. Mục đích: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các vật liệu linh kiện điện tử thụ động.

2. Nội dung:

2.1. Điện trở

- Công dụng, phân loại điện trở

- Các tham số, cách đọc và đo điện trở

2.2. Tụ điện

- Công dụng, phân loại tụ điện

- Các tham số, cách đọc và đo điện dung

2.3. Cuộn cảm

- Công dụng, phân loại cuộn cảm

- Các tham số, cách đọc và đo

2.4. Biến áp

- Công dụng, phân loại biến áp

- Các tham số, cách đọc và đo

2.5. Thạch anh

- Đặc điểm và cấu tạo

- Hiệu ứng áp điện

- Ứng dụng

2.6. Ferit, băng từ và đầu từ

- Ferit

- Băng từ

- Đầu từ

- Nguyên lý ghi và đọc tín hiệu trên đầu từ

2.7. Motơ 1 chiều công suất nhỏ

2.8. Micro và loa

- Công dụng

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Chương 3: Đèn ống tia điện từ - CRT

1. Mục đích: Cung cấp các kiến thức cơ bản, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công dụng của các loại đèn ống điện từ.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm, phân loại đèn ống điện từ

2.2. Cấu tạo của CRT

- Đơn sắc

- Màu

2.3. Tác dụng của các bộ phận ở cổ đèn hình

Chương 4: Dụng cụ bán dẫn và vi mạch

1. Mục đích: Cung cấp các kiến thức cơ bản, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công dụng của các loại vật liệu bán dẫn và cấu tạo của IC.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung về chất bán dẫn

2.2. Đi-ốt

- Cấu tạo, phân loại

- Kiểm tra xác định chất lượng của đi-ốt

2.3. Transitor lưỡng cực

- Cấu tạo

- Cách kiểm tra và xác định cực tính của transitor

2.4. Transitor trường FET

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc

- Các đặc tính và ứng dụng

- Kiểm tra xác định chất lượng

2.5. Diac

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Ứng dụng

2.6. Các dụng cụ quang điện

- Đi-ốt quang điện

- Tri-ốt quang điện

2.7. Khái niệm vi mạch

2

Phần 2: Đo lường điện tử

6

10

16

Chương 1: Khái quát chung

1

1

2

1. Mục đích: Cung cấp các khái niệm cơ bản, phương pháp đo và sai số khi đo.

2. Nội dung:

2.1. Vai trò, nhiệm vụ của đo lường vô tuyến điện

2.2. Các phương pháp đo lường cơ bản

2.3. Sai số đo lường và các phương pháp hạn chế

Chương 2: Các loại cơ cấu chỉ thị

2

3

5

1. Mục đích: Giới thiệu một số cơ cấu đo lường: cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng…

2. Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cơ cấu chỉ thị kiểu từ điện

- Cơ cấu chỉ thị kiểu điện từ

- Cơ cấu chỉ thị kiểu điện động

- Cơ cấu chỉ thị bằng số

Chương 3: Đồng hồ đo các thông số

3

6

9

1. Mục đích: Cung cấp nguyên lý đo, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo lường

2. Nội dung:

2.1. Đồng hồ đo dòng điện một chiều

- Nguyên lý

- Mạch đo

- Mở rộng phạm vi đo

- Chú ý khi sử dụng

2.2. Đồng hồ đo điện áp một chiều và xoay chiều

- Nguyên lý

- Mạch đo

- Mở rộng phạm vi đo

- Chú ý khi sử dụng

2.3. Đồng hồ đo điện trở

- Nguyên lý

- Mạch đo

- Mở rộng phạm vi đo

- Chú ý khi sử dụng

2.4. Đồng hồ đô điện vạn năng

- Công dụng và tính năng kỹ thuật

- Phân tích các mạch đo

- Sử dụng

2.5. Vônmét điện tử

- Công dụng và tính năng kỹ thuật

- Sơ đồ khối

- Cách sử dụng

- Những chú ý khi sử dụng

Kiếm tra hệ số 1 (Thực hành)

3

Phần 3: Các kỹ năng cơ bản

4

38

1

43

1. Hàn, nối, bó dây

0.5

5

5.5

- Hướng dẫn sử dụng mỏ hàn, panh, kìm tuốt dây để hàn nối các loại dây đạt yêu cầu kỹ thuật

- Kỹ thuật hàn nối dây 1 sợi

- Kỹ thuật hàn nối dây có bọc emay

- Kỹ thuật hàn nối dây có bọc nhựa

- Kỹ thuật bó dây

2. Tháo gỡ linh kiện ra khỏi panel

0.5

5

5.5

3. Hàn linh kiện vào panel

1

10

11

- Hướng dẫn cách xác định vị trí của linh kiện trên panel và cách hàn các linh kiện vào panel đạt yêu cầu, cách làm vệ sinh mạch lắp ráp.

- Xác định chiều, cực, vị trí của linh kiện trên panel

- Hàn linh kiện

- Làm sạch mạch đã hàn

4. Sử dụng đồng hồ vạn năng

1

10

11

- Kiểm tra các linh kiện

- Đo đạc thực tế

5. Lắp ráp, đo thử mạch thiết kế

1

7

8

Kiểm tra hệ số 2 (Thực hành)

4

Ôn tập

1

1

5

Cộng

15

59

1

75

20%

79%

1%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
    Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, linh kiện điện tử, trang thiết bị đề cập trong môn học
14.Yêu cầu về giáo viên:
-Trình độ đại học hoặc trên đại học
-Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình với công việc
15.Tài liệu tham khảo:
-Bài giảng thực hành điện tử cơ bản
-Bài giảng thực hành điện tử công nghiệp

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao