title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tin học | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Tin học

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

TIN HỌC

1. Tên học phần: Tin học

2. Mã số học phần:

3. Số đơn vị học trình: 2,5

4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ nhất

5. Thời gian: Số tiết/tuần: 10, tổng số: 6 tuần

6. Mục tiêu của học phần:

* Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản của tin học

* Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh các thao tác cơ bản về hệ điều hành DOS, Windows

* Thái độ: Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

7. Điều kiện tiên quyết:

Học sinh học chương trình học phần này dựa trên những kiến thức tích luỹ được ở môn tin học hệ trung học THPT

8. Nội dung tóm tắt của học phần:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tin học, biết được cấu trúc sơ bộ của máy tính, hệ điều hành DOS, WINDOWS và kỹ năng đánh 10 ngón.

9. Kế hoạch lên lớp

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Tổng số

15 tiết

45 tiết

 

60 tiết

10. Phương pháp dạy và học:
- Diễn giảng
- Thực hành 
11. Đánh giá kết thúc học phần:
- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài.
- Kiểm tra định kỳ: 1 bài
- Thi cuối kỳ: Thi thực hành 60 phút
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Tổng

Số

Số tiết học

LT

TH

KT

1

Các vấn đề cơ bản về CNTT và TT

5

2

3

 

2

Sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows

5

2

3

 

3

Soạn thảo văn bản

18

4

14

 

4

Bảng tính điện tử

15

3

12

 

5

Powerpoit

5

2

3

 

6

Internet

10

2

8

 

 

Đọc thêm: Hệ điều hành MS DOS

 

 

 

 

 

Kiểm tra

2

 

 

2

 

Cộng

60

15

43

2

13. Trang thiết bị dạy và học cho học phần:

- Phòng máy, máy tính và các dụng cụ khác

14. Yêu cầu về giáo  viên:

- Giáo viên có trình độ cử nhân trở lên

- Giáo viên nhiệt tình giảng dạy với chuyên môn được giao.

15. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

- Tin học căn bản-  Tác giả Quách Tấn Ngọc – Nhà xuất bản Giáo dục

- Windows 98 toàn tập – Nhà xuất bản Trẻ- 1998

- Tin học đại cương - Đề cương môn học , trường THBCKTTH Hà Nội ESTIH

- Tin học đại cương - Đề cương môn học, trường THĐT - ĐL Hà Nội


TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao