title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tin học văn phòng | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Tin học văn phòng

                                                                            CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                                                        HỌC PHẦN: TIN HỌC VĂN PHÒNG

1.Tên học phần: Tin học văn phòng
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 90
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ 2
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 9 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
-Hiểu phương pháp đánh máy 10 ngón, các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word
-Hiểu các chức năng cơ bản của MS Excel, các hàm tính toán và xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel
6.2.Kỹ năng
-Đánh máy bằng 10 ngón tay và không cần nhìn bàn phím, đúng phương pháp
-Sử dụng thành thạo các chức năng soạn thảo, xử lý văn bản nâng cao trên MS Word
-Vận dụng các chức năng của MS Excel để thực hiện một số yêu cầu tính toán, xử lý dữ liệu trong thực tế.
Trình bày biểu mẫu
Tính toán dữ liệu
Thống kê, tổng hợp, quản lý dữ liệu
6.3.Thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác
7.Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải có các kiến thức về tin học cơ sở
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

PHẦN 1: ĐÁNH MÁY VI TÍNH

1

Bài mở đầu: Tư thế ngồi

1

1

2

Bài 2: Tập đánh chữ cái

5

5

3

Bài 3: Tập đánh chữ số, ký tự đặc biệt

4

4

4

Bài 4: Đánh tiếng Việt kiểu telex

5

5

PHẦN 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN NÂNG CAO BẰNG MS WORD

1

Các tiện ích nâng cao

12

11

1

24

2

Trộn văn bản

3

3

6

PHẦN 3: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MS EXCEL

1

Giới thiệu về MS Excel

1

1

2

2

Nhập dữ liệu vào bảng tính

1

1

2

3

Trình bày bảng tính

1

4

5

4

Các hàm thông dụng trong Excel

4

9

13

5

Chèn đối tượng đặc biệt vào trang tính

1

2

3

6

Vé biểu đồ

1

1

2

7

Xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel

4

8

1

13

8

Lên trang và in ấn

1

1

2

9

Thiết lập tuỳ chọn và một số cong cụ đặc biệt

1

1

2

Ôn tập

1

1

Cộng

30

58

2

90

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/kiểm tra

Tổng

30

58

2

90


10.Phương pháp dạy và học:
-Phương pháp giảng dạy: Giảng lý thuyết + bài tập áp dụng
-Phương pháp học: Học lý thuyết, làm bài tập áp dụng và thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 02 bài kiểm tra hệ số 1, 02 bài kiểm tra hệ số 2
-Hình thức thi hết học phần: Thực hành
-Học sinh không được nghỉ quá 18 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

PHẦN 1: ĐÁNH MÁY VI TÍNH

1

Bài mở đầu: Tư thế ngồi

1

1

1. Mục đích: Chuẩn bị tác phong làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Tư thế ngồi đúng, khoa học. Bước đầu làm quen với bàn phím. Rèn kỹ năng gõ hàng chữ khởi hành tạo tiền đề để gõ hàng chữ tiếp theo

2. Nội dung:

2.1. Kỹ năng đặt tay, tư thế ngồi máy

2.2. Tập đánh hàng chữ khởi hành: ASDFG, HJKL

2

Bài 2: Tập đánh chữ cái

5

5

1. Mục đích: Rèn kỹ năng đưa các ngón tay từ vị trí hàng chữ khởi hành đến các hàng phía trên và phía dưới, tăng dần tốc độ gõ và bước đầu có thể soạn thảo các văn bản đơn giản, không dấu

2. Nội dung

2.1. Tập đánh hàng chữ QWERT, POIUY

2.2. Tập đánh hàng chữ ZXCVB, NM,.

3

Bài 3: Tập đánh chữ số, ký tự đặc biệt

4

4

1. Mục đích: Rèn kỹ năng gõ chữ số, ký tự đặc biệt. Tăng tốc độ gõ và soạn thảo văn bản có độ khó hơn.

2. Nội dung

2.1. Tập đánh hàng phim số trên cùng 1234567890-=

2.2. Đánh chữ hoa và các ký tự đặc biệt !@#$%^&*()

4

Bài 4: Đánh tiếng Việt kiểu telex

5

5

1. Mục đích: Gõ tiếng Việt, tốc đọ gõ tối thiểu đạt 180 lần/phút

2. Nội dung

Đánh tiếng Việt kiểu telex

PHẦN 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN NÂNG CAO BẰNG MS WORD

1

Các tiện ích nâng cao

12

11

1

24

1. Mục đích: Giúp học sinh sử dụng thành thạo một số kỹ năng như định dạng tự động, soạn thảo văn bản kích thước lớn, tạo mục lục và tra cứu…

2. Nội dung:

2.1. Định dạng tự động Styles

- Styles

- Áp dụng các styles cho văn bản

- Sửa đổi và tạo styles mới

2.2. Soạn thảo văn bản kích thước lớn

- Tài liệu làm chủ Master Documents

- Làm việc với tài liệu chủ

2.3. Mục lục và bảng tra cứu

- Bảng mục lục

- Bookmark và tham khảo chéo

- Bảng chỉ mục

2.4. Các vấn đề khác

- Tiêu đề của một đối tượng trong thành phần văn bản (Caption)

- Chú giải cuối trang, cuối tài liệu (footnotes, endnotes)

Kiểm tra hệ số 2 (Thực hành)

2

Trộn văn bản

3

3

6

1. Mục đích: Giúp học sinh sử dụng thành thạo kỹ năng trộn văn bản

2. Nội dung:

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.2. Soạn thảo data file

2.3. Soạn thảo Main document

2.4. Các bước tiến hành

2.5. Bảo vệ tập tin và tài liệu

2.6. Sử dụng các Options

PHẦN 3: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MS EXCEL

1

Giới thiệu về MS Excel

1

1

2

1. Mục đích: Cho học sinh làm quen với chương trình Excel

2. Nội dung:

Các chức năng cơ bản của Excel

Khảo sát cửa sổ Excel

Chế độ hiển thị cửa sổ tư liệu, các thanh công cụ

Cấu trúc tệp bảng tính Workbook

Các kiểu dữ liệu và các phép toán

Thực hành:

- Tuỳ biến thanh công cụ

- Tổ chức các trang tính (sheets) trong một bảng tính

- Lưu trữ, mở, đóng, tìm kiếm, đổi tên tệp, bảng tính

- Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản

2

Nhập dữ liệu vào bảng tính

1

1

2

1. Mục đích: Cung cấp cho học sinh các thao tác cơ bản trên bảng tính Excel

2. Nội dung

Nhập và chỉnh sửa các dạng dữ liệu trong ô (cell)

Chọn các vùng dữ liệu

Sao chép, di chuyển, xoá các vùng dữ liệu/ công thức

Thay đổi độ rộng cột, hàng

Chèn, xoá dòng/ cột/ ô

Che dấu dũ liệu

Đánh số thứ tự tự động

Thực hành

- Lập bảng tính đơn giản theo mẫu

- Lập công thức tính toán theo mẫu

- Nhập dữ liệu cho một bảng biểu theo mẫu

3

Trình bày bảng tính

1

4

5

1. Mục đích: Cung câp cho học sinh kiến thức về địh dạng trang tính

2. Nội dung:

Định dạng font chữ

Canh lề dữ liệu

Định dạng dữ liệu kiểu số (number)

Định dạng dữ liệu kiểu thời gian (date/time)

Kẻ khung (border)

Làm nền (patter)

Thực hành:

- Nhập dữ liệu và trình bày các bảng tính theo mẫu

- Tính toán đơn giản

4

Các hàm thông dụng trong Excel

4

9

13

1. Mục đích: Cung cấp các hàm để tính toán trên bảng tính Excel

2. Nội dung:

Một số khái niệm đơn giản: biểu thức, hàm, địa chỉ

Các hàm kiểu số: sum, average, min, max, round, abs, sprt, int, mod…

Các hàm kiểu văn bản: right, left, ghép xâu

Các hàm kiểu thời gian: day, month, year, today

Hàm logic: if, and, or, not

Hàm tìm kiếm, thống kê: count, countA, vlookup, hlookup, rank

Cách đưa hàm vào công thức tính toán

Thực hành:

- Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu

- Tính toán phức tạp

5

Chèn đối tượng đặc biệt vào trang tính

1

2

3

Chèn ký tự đặc biệt

Chèn hình ảnh (picture)

Vẽ hình (sử dụng công cụ drawing)

Thực hành: trình bày bảng tính với nội dung hỗn hợp

6

Vé biểu đồ

1

1

2

1. Mục đích: Cung cấp kiến thức vẽ biểu độ trên bảng tính

2. Nội dung:

Cách lập biểu số liệu gốc cho phù hợp với các loại biểu đồ

Quy trình lập biểu đồ từ bảng số liệu gốc

Chỉnh sửa và tinh chỉnh biểu đồ

Thực hành: Vẽ một số dạng biểu đồ tiêu biểu

7

Xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel

4

8

1

13

1. Mục đích: Cung cấp các hàm để xử lý cơ sở dữ liệu trên Excel

2. Nội dung:

Các khái niệm cơ bản về cơ sở dũ liệu trên Excel

- Vùng dũ liệu (data area)

- Quy ước về vùng cơ sở dữ liệu

- Vùng tiêu chuẩn

Đặt lọc dữ liệu (filter)

Sắp xếp dữ liệu (sort)

Tính tổng theo nhóm trong một vùng dữ liệu (sub total)

8

Lên trang và in ấn

1

1

2

1. Mục đích: Định dạng và in ấn trang tính

2. Nội dung:

Định dạng trang in

Xem và điều chỉnh nhanh trước khi in

Đặt tiêu đề đầu trang, chân trang, đầu bảng

Đặt ngắt trang

In ấn

Thực hành: hiệu chỉnh và in ấn bảng tính

9

Thiết lập tuỳ chọn và một số cong cụ đặc biệt

1

1

2

Một số tuỳ trọn (option): view, general, edit

Một số công cụ: find, replace, paste speacial, autocorrect)

Thực hành:

- Thiết lập tuỳ chọn ngầm định: font, color, sheet…

- Tập sử dụng các công cụ đặc biệt

Ôn tập

1

1

Cộng

30

58

2

90

Tỷ lệ

33%

64%

2%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
-Trình độ: Đại học hoặc trên đại học
-Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
-Đánh máy vi tính (Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội)
-Giáo trình Bảng tính điện tử Excel (Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội)
-Hệ các chương trình ứng dụng (Windows, word, excel). (Trần Viết Thường, Tô Văn Nam)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao