title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tổng quan cơ sở lưu trữ du lịch | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tổng quan cơ sở lưu trữ du lịch

                                                     CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                        TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

1. Tên học phần : TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
2. Mã số : …………………………….
3. Số tiết : 30 tiết
4. Thời điểm thực hiện : Học kì I
5. Thời gian : 10 tiết/tuần; tổng số tuần : 3 tuần.
6. Mục đích của học phần : Cung cấp những kiến thức tổng hợp cơ bản về cơ sở lưu trú du lịch
Sau khi học xong, học sinh cần :
•Về kiến thức :
-Hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch
-Biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch
-Nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sỏ lưu trú du lịch ở Việt Nam.
•Về kỹ năng :
-Vận dụng những kiến thức cơ bẩn tren để áp dụng cho các môn học chuyên ngành
-Phân loại được các loại hình lưu trú du lịch
•Về thái độ :
-Có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn
-Có thái độ học tập nghiêm túc
7. Điều kiện tiên quyết :
Đây là học phần lý thuyêt cơ sở chuyên ngành quan trọng của chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng -  khách sạn, vì vậy, được học đầu tiên của chương trình
8. Nội dung tóm tắt :

TT

Nội dung của học phần

Thời lượng học phần

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương I : Khái quát chung về hệ thống cơ sỏ lưu trú du lịch

5

5

2

Chương 2: Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

7

7

3

Chương 3: Khách sạn

8

1

9

4

Chương 4: Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.

8

8

5

Ôn tập

1

1

6

Tổng cộng

29

1

30

9. Kế hoạch lên lớp tắt :

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng

29

1

30


10.Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên : Sử dụng phương pháp chủ yếu là thuyết minh,phát vấn, nêu tình huống, thị phạm.
- Học sinh :  Lắng nghe,ghi chép,trả lời, thảo luận.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên bằng hình thức kiểm tra 15 phút( lấy điểm hệ số 1 ): 1 bài
- Kiểm tra định kì theo chương trình ( lấy điểm hệ số 2 ): 1 bài
- Thi kết thúc học phần theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung của học phần

Thời lượng học phần

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương I : Khái quát chung về hệ thống cơ sỏ lưu trú du lịch.

Mục đích của chương:

Trang bị cho học sinh những kiến thức hiểu biết cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

Nội dung của chương:

I. Khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

II. II. Sơ lược về sự hình thành phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

III. Vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

IV. Hoạt động cơ bản của các cơ sở lưu trú du lịch

V. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở lưu trú du lịch

Bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú du lịch.

5

5

2

Chương 2: Các loại hình cơ sơ lưu trú du lịch

Mục đích của chương:

- Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về khách sạn: Khái niệm, vị trí,cơ sở vật chất, tổ chức lao động, các sản phẩm của khách sạn…

- Học sinh có kiến thức về đặc điểm, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

Nội dung của chương:

I. Khái niệm,cơ sở và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

II. Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách sạn.

7

7

3

Chương 3: Khách sạn

Nội dung của chương:

I. Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

II. Phân loại khách sạn

III. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn

IV. Tổ chức lao động trong khách sạn

V. Xếp hạng khách sạn

8

1

9

4

Chương 4: Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.

Mục đích của chương:

Giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú ở Việt Nam, năng lực phục vụ, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.

Nội dung của chương:

I. Hệ thống cơ sở lưu trú ở Việt Nam

II. Năng lực phục vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

III. Xu hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

8

8

5

Ôn tập

1

1

Tổng cộng

29

1

30

13. Trang thiết bị dạy -  học cho học phần :
- Bài giảng, giáo án,phấn bảng, máy chiếu.
- Tài liệu, vở, bút.
14.Yêu cầu về giáo viên :
- Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng,có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt.
- Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy học sinh trung cấp.
15. Tài liệu tham khảo chính :
- GT Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch – Tổng cục du lịch 2008
- GT Quản trị kinh doanh khách sạn – NXB Lao động xã hội 2004

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao