title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Vẽ kỹ thuật và Autocad | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Vẽ kỹ thuật và Autocad

                                               CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                    HỌC PHẦN VẼ KỸ THUẬT VÀ AUTOCAD
1.Tên học phần: Vẽ kỹ thuật và AutoCAD
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 60
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
5.Thời gian: 5 tiết/tuần x 12 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức
Hiểu được các nguyên tắc cơ bản vủa vẽ kỹ thuật
6.2.Kỹ năng
Đọc được bản vẽ kỹ thuật
Sử dụng AutoCAD để vẽ, sửa, in ấn các bản vẽ kỹ thuật trên máy tính
6.3.Thái độ
Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác
7.Điều kiện tiên quyết:
Để học tốt môn này học sinh phải biết sử dụng máy vi tính và có các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Vẽ kỹ thuật

14

14

2

Chương 1: Khái niệm về bản vẽ

2

2

3

Chương 2: Một số nguyên tắc dựng hình cơ bản

2

2

4

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

3

3

5

Chương 4: Giao tuyến và hình chiếu trục đo

2

2

6

Chương 5: Biểu diễn vật thể

3

3

7

Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

2

2

8

Phần 2: AutoCAD

15

29

1

45

9

Chương 1: Giới thiệu các phần mềm trợ giúp

1

1

10

Chương 2: Các cơ sở của AutoCAD

4

8

12

11

Chương 3: Tạo lập bản vẽ

4

8

12

12

Chương 4: Gạch mặt cắt, chú giải

2

4

6

13

Chương 5: Khối và thuộc tính

2

5

7

14

Chương 6: Ghi kích thước vào bản vẽ

1

2

1

4

15

Chương 7: Đưa bản vẽ ra máy in

1

2

3

16

Ôn tập

1

1

17

Cộng

30

29

1

60

18

Thi hết học phần

2

2

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/ kiểm tra

Tổng số

30

29

1

60


10.Phương pháp dạy và học:
Giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành trên máy
Học tập: Học lý thuyết, thực hành trên máy vi tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
Hình thức thi hết học phần: thực hành
Học sinh không được nghỉ quá 12 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Vẽ kỹ thuật

14

14

2

Chương 1: Khái niệm về bản vẽ

2

2

1. Mục đích: Giúp học sinh nắm được quy định về bản vẽ, khổ giấy, kích thước, chữ.

2. Nội dung:

Bản vẽ và tiêu chẩn Nhà nước về bản vẽ

Quy cách bản vẽ

- Khổ giấy

- Tỷ lệ

- Đường nét

- Chữ và chữ số

- Ghi kích thước

3

Chương 2: Một số nguyên tắc dựng hình cơ bản

2

2

1. Mục đích: Học sinh dựng, chia và nối được các đường thẳng vẽ. Vẽ được Elip

2. Nội dung:

Dựng đường thẳng song song, vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đôi góc

Chia đường tròn thành 2, 5, 6 phần bằng bằng nhau

Vẽ nối tiếp đường thẳng - đường tròn, cung tròn – đoạn thẳng - cung tròn, cung tròn - cung tròn - cung tròn.

Vẽ Elip

4

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

3

3

1. Mục đích: Học sinh nắm được các loại hình chiếu và vẽ được các loại hiình chiếu

2. Nội dung:

Giao tuyến

- Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học

- Giao tuyến của các khối hình học

Hình chiếu vuông góc

- Khái niệm

- Hình chiếu vuông góc và cách vẽ

5

Chương 4: Giao tuyến và hình chiếu trục đo

2

2

1. Mục đích: Xác định được giao tuyến và vẽ được hình chiếu trục đo

2. Nội dung:

Giao tuyến

- Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học

- Giao tuyến của các khối hình học

Hình chiếu trục đo

- Khái niệm

- Hình chiếu trục đo vuông góc đều và cách vẽ

6

Chương 5: Biểu diễn vật thể

3

3

1. Mục đích: Xác định được giao tuyến và vẽ được hình chiếu trục đo

2. Nội dung:

Hình chiếu cơ bản của vật thể

Cách vẽ hình chiếu của vật thể

- Phân tích vật thể

- Các bước vẽ hình chiếu vật thể

Đọc bản vẽ hình chiếu vật thể

7

Chương 6: Hình cắt và mặt cắt

2

2

1. Mục đích: Nắm được các loại hình cắt, mặt cắt và vẽ được nó

2. Nội dung:

Hình cắt: định nghĩa, phân loại, cách vẽ

Mặt cắt: định nghĩa, phân loại, hình trích

8

Phần 2: AutoCAD

15

29

1

45

9

Chương 1: Giới thiệu các phần mềm trợ giúp

1

1

1. Mục đích: Nắm được tác dụng, chức năng của phần mềm AutoCAD

2. Nội dung:

Công nghệ máy tính trợ giúp thiết kế

Lịch sử phát triển

10

Chương 2: Các cơ sở của AutoCAD

4

8

12

1. Mục đích: Thiết lập được môi trường vẽ và vẽ được hình tròn, các phương thức truy bắt điểm và các lệnh vẽ cơ bản của AutoCAD

2. Nội dung:

Các cơ sở của AutoCAD

- Cách khởi động

- Vector hệ thống toạ độ

- Giới thiệu màn hình AutoCAD

- Thoát khỏi AutoCAD

Các cơ sở tạo lập bản vẽ

- Sự xác định các điểm trong AutoCAD

- Sự xác định các chiều

- Các phương pháp vẽ

11

Chương 3: Tạo lập bản vẽ

4

8

12

1. Mục đích: Thiết lập được môi trường vẽ và vẽ được hình tròn, các phương thức truy băt điểm và các lệnh

2. Nội dung:

Tạo lập môi trường vẽ

- Đặt vấn đề

- Tạo bản vẽ mẫu

- Các lệnh dùng để tạo lập môi trường bản vẽ

- Tóm tắt các bước tạo lập môi trường bản vẽ

Sử dụng các lệnh cơ bản để tạo lập bản vẽ có 2 hình chiếu

- Lệnh về đường tròn

- Lệnh chuyển lớp bản vẽ

- Dùng lệnh DDSNAP, OSNAP

- Biến hệ thống BLIPMODE, REDRAW

- Một số lệnh trong AutoCAD

Bài tập thực hành làm quen với các lệnh cơ bản

12

Chương 4: Gạch mặt cắt, chú giải

2

4

6

1. Mục đích: Học sinh tạo được mặt cắt, ghi được chữ lên bản vẽ theo quy định

2. Nội dung:

Phương pháp gạch mặt cắt bằng lệnh BHATCH

- Phương pháp tạo hình ảnh và cất giữ hình ảnh trong bản vẽ bằng lệnh DDVIEW

- Dùng lệnh BHATCH

Phương pháp ghi chú trong bản vẽ

- Giới thiệu chung

- Dùng lệnh TEXT, DTEXT

- Phương pháp sửa đổi dùng lệnh TEXT

13

Chương 5: Khối và thuộc tính

2

5

7

1. Mục đích: Nắm được các thuộc tính về khối, block và sửa được khối

2. Nội dung:

Khái niệm, ứng dụng và thuộc tính của khối

- Khối

- Các thuộc tính

Định nghĩa khối, thuộc tính, sửa đổi thuộc tính của khối

- Dùng lệnh BLOCK

- Lệnh WBLOCK

- Đưa một khối BLOCK vào văn bản

- Chia nhỏ

- Gán thuộc tính vào khối

- Sửa đổi lại thuộc tính khi định nghĩa lại khối

- Đưa một khối có gán thuộc tính vào bản vẽ

- Sửa đổi các thuộc tính trong bản vẽ

14

Chương 6: Ghi kích thước vào bản vẽ

1

2

1

4

1. Mục đích: Hiểu và ghi được kích thước theo đúng quy định

2. Nội dung:

Phương pháp ghi kích thước của AutoCAD

- Hệ thống toạ độ

- Ghi kích thước trong AutoCAD

Tạo kiểu ghi kích thước và ghi kích thước

- Tạo kiểu ghi kích thước

- Cách ghi kích thước

15

Chương 7: Đưa bản vẽ ra máy in

1

2

3

1. Mục đích: Học sinh lên được trang in và in thành thạo

2. Nội dung:

Thao tác chung

Làm việc với hộp thoại PLOT CONFIGURATION

Tóm tắt quá trình đưa bản vẽ ra máy in

7

Ôn tập

1

1

8

Cộng

30

29

1

60

Tỷ lệ

50%

48%

2%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
Trình độ: Đại học chuyên ngành Kỹ thuật
Có kinh nghiêm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
Vẽ kỹ thuật (Trần Hữu Quế)
Sử dụng AutoCAD 14 (Nguyễn Hữu Lộc)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao