title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học chính trị | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học chính trị

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: CHÍNH TRỊ
TỔNG SỐ TIẾT : 90
MỤC ĐÍCH
-    Trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, tinh thần yêu nước yêu CNXH, lý tưởng hoài bão , đạo đức cách mạng cho học sinh.
-    Nắm vững đường lối ,chính sách của Đảng và Nhà nước ,góp phần hình thành phẩm chất chính trị, nhân cách người cán bộ THCN

YÊU CẦU
-    Nắm vững kiến thức cơ bản, vận dụng liên hệ với thực tiễn xã hội, xây dựng khả năng thích ứng nhanh nhạy với cuộc sống.
-    Xây dựng quyết tâm học tập, rèn luyện tốt hoàn thành nhiệm vụ khoá học.

 NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

TT

NỘI DUNG

TỔNG

SỐ

SỐ TIẾT HỌC

LT

TL

KT

Bài mở đầu: Phẩm chất đạo đức, chính trị người cán bộ

Trung học chuyên nghiệp

1

1

 

 

PHẦN I : THẾ GIỚI VẬT CHẤT, XÃ HÔI LOÀI NGƯỜI CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ

40

32

3

5

 

Chương I : Thế giới vật chất

11

10

 

1

1

Bài 1: Thế giới vật chất và sự vận động phát triển

4

4

 

 

2

Bài 2: Các qui luật cơ bản của sự vận động phát triển thế giới

6

6

 

 

3

Kiểm tra

1

 

 

1

 

Chương II: Xã hội và sự phát triển của xã hội

15

12

1

2

4

Bài 3: Tự nhiên và xã hội, những vấn đề môi trường sinh thái dân số đối với xã hội

3

2

1

 

5

Bài 4: Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội và những quy luật cơ bản của sự vận động phát triển xã hội

5

5

 

 

6

Kiểm tra

2

 

 

2

7

Bài 5: Cấu trúc xã hội: giai cấp , tổ chức chính trị xã hội

5

5

 

 

 

Chương III: Con người chủ thể của xã hội lịch sử

14

10

2

2

8

Bài 6: Con người, nhân cách , mối quan hệ cá nhân và X H

4

2

2

 

9

Bài 7: ý thức xã hội, đời sống tinh thần của con người

4

4

 

 

10

Bài 8: Nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người

4

4

 

 

11

Kiểm tra

2

 

 

2

PHẦN 2 : THỜI ĐẠI NGÀY NAY, ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

49

42

2

5

 

Chương IV: Thời đại ngày nay

17

16

 

1

12

Bài 9: Thời đại ngày nay và quá trình CM thế giới

6

6

 

 

13

Bài 10: Chủ nghĩa Tư bản và vai trò lịch sử của nó

5

5

 

 

14

Bài 11: Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa

5

5

 

 

15

Kiểm tra

1

 

 

1

 

Chương V: Đường lối chính sách của ĐCS Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH

22

19

1

2

16

Bài 12: Thời kỳ quá độ lên CNXH

4

4

 

 

17

Bài 13: Chính sách Kinh tế

5

5

 

 

18

Bài 14: Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng và phát huy dân chủ XHCN

4.

3

1

 

19

Bài 15: Chính sách Xã hội

3

3

 

 

20

Bài 16: Chính sách đối ngoại của Đảng

4

4

 

 

21

Kiểm tra

2

 

 

2

 

Chương VI: Đảng cộng sản Việt Nam

10

7

1

2

22

Bài 17: Đảng Cộng Sản Việt Nam - đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc

4

4

 

 

23

Bài 18: Những thắng lợi to lớn và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo

4

3

1

 

24

Kiểm tra

2

 

 

2

TỔNG SỐ TIẾT

90

75

5

10


TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao