title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Hệ thống giá trị cốt lõi | qtc.edu.vn

Giới thiệu chung

Hệ thống giá trị cốt lõiCác giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

- Công nghệ : Đào tạo các ngành nghề về công nghệ
- Năng lực thực hiện:Chuyên môn-Phương pháp-Xã hội làm thước đo đầu ra
- Gắn kết với công nghiệp: Làm phương tiện và mục đích
- Nghiên cứu - Phát triển: Làm nền tảng cho đào tạo
- Chuyển giao : Đóng góp xã hội
- Môi trường giáo dục: giáo dục đào tạo con người toàn diện
- Truyền thống : Tập thể, tâm huyết, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo

Các yếu tố trên đây tạo nên khuôn khổ qui định toàn bộ hoạt động của nhà trường trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Các mục tiêu chiến lược và bước đi trong quá trình phát triển đều nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị đó lên một tầm cao mới. 

Chất lượng đào tạo: 
Ngay từ khi thành lập, Nhà trường đã quyết tâm xây dựng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để từng bước đào tạo và nâng cấp trở thành trường chuyên nghiệp chất lượng cao; với 08 khoá đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp, 04 khoá đào tạo cao đẳng liên thông và gần 15 năm đào tạo nghề ngắn hạn, nhà trường đã phấn đấu không ngừng nghỉ, vừa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đội ngũ giáo viên vừa từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Nhằm xây dựng trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín chất lượng cao của ngành giáo dục Thủ đô.

Tác giả: ; xuất bản: 11/05/2013 08:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao