title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Mục tiêu đào tạo Hệ Cao đẳng | qtc.edu.vn

Hệ Cao đẳng

Mục tiêu đào tạo Hệ Cao đẳng

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và nhân sinh quan, thế giới quan một cách toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và thực hành nghề nghiệp theo ngành nghề được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng người  học phải đạt được những tiêu trí sau:

+ Thái độ, tác phong  lao động công nghiệp tốt
+ Nắm vững kiến thức cơ bản của nghề nghiệp được đào tạo
+ Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, trình độ tay nghề tốt, am hiểu tính năng kỹ thuật,kỹ năng nghiệp vụ của ngành học.
+ Có khả năng giúp việc cho lãnh đạo tổ chức triển khai,thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; lập được các quy trình công nghệ đơn giản.
+ Có trình độ quản lý kinh tế, phân tích được hiệu quả kinh tế trong phần công việc được giao.

Cấu trúc khối kiến thức và phân bổ kiến thức trong chương trình đào tạo:


Chương trình đào tạo được kết cấu thành các khối kiến thức gồm các học phần và tính bằng đơn vị học trình(ĐVHT)   

Thời gian toàn khoá học là 3 năm, tổng khối kiến thức toàn khoá là 150ĐVHT, chia làm 2 khối kiến thức:

* Khối kiến thức đại cương:  60  ĐVHT
Bao gồm:     
- Khoa học xã hội và nhân văn                        21ĐVHT
- Ngoại ngữ                                                  10 ĐVHT
- Toán và khoa học tự nhiên                           20 ĐVHT
- Giáo dục thể chất                                         4 ĐVHT
- Giáo dục Quốc phòng                                   5 ĐVHT

* Khối kiến thức chuyên ngành:
  90 ĐVHT

- Bao gồm:
 + Kiến thức cơ sở ngành:                                   36 ĐVHT
 + Kiến thức cơ sở chuyên ngành :                       22 ĐVHT
- Thực tập:                                                       27 ĐVHT
- Luận văn tốt nghịêp:                                        5 ĐVHT

* Đặc điểm của nội dung đào tạo Cử nhân Cao đẳng KT-KT

- Kiến thức đại cương vừa đủ đáp ứng yêu cầu  chung của toàn ngành
- Tăng cường rèn luyện sức khoẻ, thực hàng gồm: Thực hành môn học, thực hành kỹ năng nghề, thực tập công nghệ ở cơ sở sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Phương pháp đào tạo:


Để đạt được mục tiêu đào tạo cao đẳng đa ngành cần có phương pháp đào tạo phù hợp và hiệu quả:
- Coi trọng đào tạo lý thuyết kết hợp với năng lực thực hành cho sinh viên
- Kết hợp phương pháp đào tạo tiên tiến với các phương pháp đào tạo truyền thống trên cơ sở trang bị đầy đủ thiết bị phù hợp với mục tiêu đào tạo yêu cầu .
- Kết hợp đào tạo trong trường với các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngòai xã hội
- Kết hợp giữa đào tạo chính khoá với đào tạo ngoại khoá.
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để sinh viên tự học và tự nghiên cứu

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2012 09:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao