title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Tầm nhìn - Viễn cảnh | qtc.edu.vn

Giới thiệu chung

Tầm nhìn - Viễn cảnhXây dựng Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm trong tỉnh.

Phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, có các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải quốc gia và quốc tế.

Đổi mới mục tiêu, phương pháp giảng dạy, phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu vừa tăng qui mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý giáo dục đạt bằng với trình độ các trường tiên tiến của cả nước và khu vực.

Hoàn chỉnh hệ thống giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa về nội dung chương trình đào tạo, cán bộ giảng dạy, hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý Nhà trường đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế, có thể giảng dạy các chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, trong đó có nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Nguồn tài chính đủ mạnh để đảm bảo việc giảng dạy học tập đạt chất lượng và tiêu chuẩn quy định.

Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên thật sự sâu rộng; liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt nhiều kết quả có giá trị, thiết thực, phục vụ đào tạo cũng như ứng dụng trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho phát triển khoa học, công nghệ. Có nhiều công trình nghiên cứu đạt cấp quốc gia và khu vực.

Nhiều sinh viên đạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Nhà trường được tổ chức, vận hành và hoạt động theo một cơ chế hoàn toàn mới, tự chủ cao, có không gian học thuật tự do, đảm bảo thực hiện các khám phá, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

Xây dựng Nhà trường trở thành một trường đào tạo có đẳng cấp, có thương hiệu ở trong nước và khu vực, được xếp vào danh sách các trường hàng đầu khu vực các nước ASEAN.

Tác giả: ; xuất bản: 10/05/2013 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao