title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu Tuần 33 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu Tuần 33

Thời Khóa Biểu Tuần 33 của Trường Trung Cấp Quang Trung

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                  
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                  
        THỜI KHÓA BIỂU   
        T33: Từ ngày 04/4/2016 đến 09/4/2016      
                           
Lớp Buổi  Thứ hai Thứ ba Thứ tư  Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy
Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
Trang bị điện
T.Tuấn
Điều khiển Khí nén T.Tuấn Điều khiển Khí nén T.Tuấn Điều khiển Khí nén T.Tuấn Điều khiển Khí nén T.Tuấn Thi
Trang bị điện
               
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
KT DN TMDV II
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
KT DN TMDV II
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
KT DN TMDV II
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
                           
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
 
                           
                Người lập
                           
                     
                     
                  Vũ Thị Hải Vân

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 04/04/2016 10:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao