title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu Tuần 34 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu Tuần 34

Thời Khóa Biểu Tuần 34 của Trường Trung Cấp Quang Trung.Từ ngày 12/4/2016 đến 17/4/2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                  
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                  
    THỜI KHÓA BIỂU               
    T34: Từ ngày 12/4/2016 đến 17/4/2016              
                           
Lớp Buổi  Thứ hai Thứ ba Thứ tư  Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy
Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
Điều khiển Khí nén T.Tuấn Điều khiển Khí nén T.Tuấn Điều khiển Khí nén T.Tuấn Thi
Điều khiển khí nén
  Nghỉ 10/3
               
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
KT DN TMDV II
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
KT DN TMDV II
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
Thi
KT DN TMDVII
Nghỉ 10/3
               
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
                       
                       
                           
                    Người lập  
                           
                           
                           
                    Vũ Thị Hải Vân  

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 09/04/2016 01:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao