title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu Tuần 35 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu Tuần 35

Thời Khóa Biểu Tuần 34 của Trường Trung Cấp Quang Trung.Từ ngày 18/4/2016 đến 23/4/2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                  
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                  
THỜI KHÓA BIỂU 
T35: Từ ngày 18/4/2016 đến 23/4/2016
                           
Lớp Buổi  Thứ hai   Thứ ba   Thứ tư    Thứ năm   Thứ sáu   Thứ bẩy  
    Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn Vẽ thiết kế mạch điện T.Tuấn
                           
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
KT DNXS
T. Thanh
Phân tích Hoạt  động KD
T.Thanh
KT DNXS
T. Thanh
KT DNXS
T. Thanh
Thi hết môn:
PT HĐ KD
                           
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
                       
                         
                           
                      Người lập  
                           
                           
                           
                    Vũ Thị Hải Vân  

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 18/04/2016 08:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao