title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu tuần 38 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu tuần 38

Thời khóa biểu tuần 38 từ ngày 9/5/2016 đến 15/5/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                      
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                      
THỜI KHÓA BIỂU                 
T38: Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016                
                               
Lớp Buổi  Thứ hai   Thứ ba   Thứ tư    Thứ năm   Thứ sáu   Thứ bẩy   Chủ Nhật
    Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện T. Tuấn Truyền động điện
T.Tuấn
Sáng: 8h -11h30
Chiều: 1h30 - 5h
(Thi hết môn)
                       
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
KT thực hành
C. Dung
KT thực hành
C. Dung
KT thực hành
C. Dung
Kế toán máy
T.Thanh
KT thực hành
C. Dung
KT thực hành
C. Dung
 
                         
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
                           
                             
                               
                      Người lập      
                               
                               
                               
                      Vũ Thị Hải Vân      

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 09/05/2016 10:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao