title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu tuần 40 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu tuần 40

Thời khóa biểu tuần 40 từ ngày 23/5/2016 đến 29/5/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                      
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                      
    THỜI KHÓA BIỂU                   
    T40: Từ ngày 23/5/2016 đến 29/5/2016                  
                               
Lớp Buổi  Thứ hai Thứ ba Thứ tư  Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy Chủ Nhật
Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
TH
Điện cơ bản
T. Tuấn TH
Điện cơ bản
T. Tuấn TH
Điện cơ bản
T. Tuấn TH
Điện cơ bản
T. Tuấn TH
Điện cơ bản
T. Tuấn TH
Điện cơ bản
T. Tuấn T.H Điện cơ bản
T.Tuấn
Sáng: 8h -11h30
Chiều: 1h30 - 5h
(Thi hết môn)
                       
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
 
                         
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
                           
                           
                               
                      Người lập      
                               
                               
                               
                      Vũ Thị Hải Vân      

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 24/05/2016 03:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao