title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Thời Khóa Biểu tuần 41 | qtc.edu.vn

Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu tuần 41

Thời khóa biểu tuần 41 từ ngày 30/5/2016 đến 5/6/2016 Trường Trung Cấp Quang Trung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI            
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                  
    THỜI KHÓA BIỂU                   
    T41: Từ ngày 30/5/2016 đến 05/6/2016                  
                               
Lớp Buổi  Thứ hai   Thứ ba   Thứ tư    Thứ năm   Thứ sáu   Thứ bẩy   Chủ Nhật
Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV Môn học GV
Điện CN 14, 15
(403B)
Tối
(18h - 21h)
TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn TH
Sửa chữa điện
T. Tuấn T.H Sửa chữa điện
T.Tuấn
Sáng: 8h -11h30
Chiều: 1h30 - 5h
              nghỉ        
Kế toán 14,15
(302B)
Tối
(18h - 21h)
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
KT máy
T. Thanh
Thi hết môn
Kế toán máy
  Tập trung
nhận đề tài TT tốt nghiệp
C. Dung
 
                     
LỚP TỔNG HỢP k15 Sáng: 8h
Chiều: 1h30
                           
                           
                               
                      Người lập      
                               
                               
                               
                      Vũ Thị Hải Vân      

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 30/05/2016 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao