title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Tin-tuyen-sinh - Tags: qtc.edu.vn
Thông báo tuyển sinh lớp nghề ngắn hạn Thông báo tuyển sinh lớp nghề ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh lớp nghề mỹ nghệ kim hoàn

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 -2016

Có nhiều con đường dẫn đến sự thành công! Để chọn cho mình một môi trường học tập, rèn luyện và thử thách đảm bảo điều kiện thực hiện mơ ước của mình.

  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao